Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Vakances

drukāt
  • Izsludināta pieteikšanās galvenās grāmatvedes vietnieka/ces amatam

Prasības pretendentiem/-ēm: 

•  Augstākā izglītība grāmatvedībā vai ekonomikā;
• Pieredze valsts iestādes grāmatvedības kārtošanā un izpratne par valsts pārvaldes organizāciju/dokumentu apriti tiks uzskatīta par priekšrocību;
• LR nodokļu un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Horizon tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Prasme gatavot iekšējos normatīvos aktus;
• Precizitāte, organizētība, analītiskā domāšana un spēja strādāt komandā;
• Ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutiski un rakstiski;
• Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie amata pienākumi:
• sniegt ieteikumus uzskaites un grāmatvedības politikas pilnveidošanai;
• sagatavot dažāda veida finanšu pārskatus;
• veikt virsgrāmatas uzraudzību un salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti;
• nepieciešamības gadījumā aprēķināt darbinieku algas;
• piedalīties budžeta sagatavošanā, izpildes analīzē un kontrolē;
• piedalīties grāmatvedības organizācijas un politikas dokumentu sagatavošanā;
• sniegt atbalstu vadībai/darbiniekiem finanšu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumos.

Darba vieta – Rīgā, Kalpaka bulvārī 6
Mēnešalga 1287 euro (Bruto)
Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Interesentus/-es lūdzam sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) uz e-pastu personals@lrp.gov.lv līdz 2021.gada 12.decembrim.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

 

  • Izsludināta pieteikšanās Iekšējā audita nodaļas auditora amata vakancei

Darba pienākumi:

• veikt uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus pamatdarbības, vadības un atbalsta sistēmās;
• nodrošināt neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmu, tās pietiekamību un efektivitāti;
• sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un nodrošināt ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
• veikt audita ieteikumu uzraudzību un sagatavot pārskatu par to ieviešanas gaitu;
• piedalīties iekšējā audita stratēģiskā un gada plāna izstrādē;
• piedalīties nodaļas kompetencē esošu iekšējo normatīvo aktu, metodisko materiālu, u.c. dokumentu izstrādē.

Prasības pretendentiem:

• augstākā izglītība tiesību zinībās, vadības vai kvalitātes vadības jomā, vai cita akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālām mācībām;
• praktiskā darba pieredze iekšējo auditu veikšanā;
• zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu un izpratne par tās darbību, Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu pārzināšana un piemērošana praksē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• konceptuāla un analītiska domāšana, prasmes identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus, labas argumentācijas spējas;
• ļoti labas dokumentu izstrādes prasmes;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte, spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu;
• nevainojama reputācija;
• augsta saskarsmes kultūra;
• vēlams profesionālo pieredzi apliecinošs sertifikāts iekšējā audita jomā;

Darba vieta – Kalpaka bulvāris 6, Rīga
Mēnešalga (bruto) 1180,00 EUR
Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Stājoties darbā nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Pretendentiem sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2021.gada 3.decembrim (ieskaitot) uz e-pastu: personals@lrp.gov.lv

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Republikas Prokuratūra informē, ka:
1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

Atpakaļ