Latvijas Republikas Prokuratūra

Navigācija

Rekvizīti

drukāt

Latvijas Republikas Prokuratūra

Reģistrācijas Nr.: 90000022859
Adrese: Kalpaka bulvāris 6
Rīga, LV-1801
Konta Nr.: LV65TREL2320584015000
Valsts kase: TRELLV22XXX

Atpakaļ

INFORMĀCIJA