Latvijas Republikas Prokuratūra

LV 100

drukāt

Tieslietu sistēmas simtgades pasākumu plāns

(2018. gads)

 

Februāris 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Publisko tiesību institūts

Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts administrācijas skola

1.  februāris

juridiskas sarunas starptautiskajā vēlēšanu dienā

arvids.dravnieks@gmail.com

+371 2613 6699

Publisko tiesību institūts

Tieslietu ministrija

15. februāris

juridiskas sarunas: ar mīlestību par Satversmi

arvids.dravnieks@gmail.com

+371 2613 6699

Tieslietu ministrija,

tieslietu sistēmas iestādes

14. februāris

Ēnu diena

Tieslietu ministrija

Ģenerālprokuratūra un prokuratūras struktūrvienības reģionos

14.februāris

Ēnu diena

Una Rēķe, Ģenerālprokuratūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Augstākā tiesa

14.februāris

Ēnu diena

Baiba Kataja

67020396, baiba.kataja@at.gov.lv

Satversmes tiesa

15.februāris

Par godu Latvijas 100, cildinot  Satversmes 96. gadadienu, veltīts svinīgs pasākums, kura ietvaros notiks skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa apbalvošanas ceremonija

Ketija Strazda, ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv

Latvijas Republikas Prokuratūra 21.feburāris Gada pārskata sanāksme Aiga Eiduka, 67044444, 27044444

Eiropas diena noziegumos cietušajiem

22. februāris

 

JPA

Augstākā tiesa

23.februāris

Augstākās tiesas gada atskaites plēnums

Rasma Zvejniece

67020396, 28652211

 

 

Marts 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Mediācijas dienas

LZTI dienas

20.03.-22.03.

22.03.

   

“Latvijas Vēstnesis”

2. marts

 

Konference “Runā valsts” −  LNB Ziedoņa zālē

“Latvijas Vēstnesis”,

valde

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

19. marts

Latvijas advokatūrai 97

Guna Kaminska (guna.kaminska@gmail.com)

Kristīne Vāciete (padome@advokatura.lv)

Uzņēmumu reģistrs

21. marts

Preses konference “Uzņēmumu reģistra kolēģu loku papildina jauns kolēģis - robots Una”

Evija.Ivdra@ur,gov.lv

67031827

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

12.-16.marts

Advokatūras dienas

Dāvis Volksons

(davis@volksons.lv)

Kristīne Vāciete (padome@advokatura.lv)

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

21.marts

Advokatūras rīkota konference par tiesību aktualitātēm advokatūras dienu ietvaros

Dāvis Volksons

(davis@volksons.lv)

Tieslietu minsitrija

26.marts

Vienota kampaņa/pasākumu

kopums, kas apvieno advokātu, notāru, tiesu izpildītāju un mediācijas DIENAS vienotā projektā.

Tieslietu ministrija,

advokātu, notāru, tiesu izpildītāju, mediatoru padomes.


 

Aprīlis 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Ģenerālprokuratūra,

Tieslietu ministrija

TA,

LZTIP

LZAP

12.aprīlis

Senioru dienas. Bijušo darbinieku tikšanās, senioru godināšana.

Tieslietu ministrija un katras iestādes atbildīgā kontaktpersona

Tieslietu ministrija,

tieslietu sistēmas iestādes

28. aprīlis

Lielā Talka, turpinot 2017.gadā aizsākto tradīciju.

Sesavas baznīcas sienai tiek pieveinota P.Jureševska goda plāksne blakus J.Čakstem

Tieslietu ministrija

Publisko tiesību institūts

Rīgas apgabaltiesa

tiesnešu biedrības

21. aprīlis

juridiskas sarunas: tiesnešu un tiesu varas juridisko profesiju ētika

arvids.dravnieks@gmail.com

+371 2613 6699

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

13. aprīlis

Zvērināta tiesu izpildītāja institūta 15 gadu jubilejas pasākums.

Baiba Litvina

baiba.litvina@lzti.lv

 

26. aprīlis

Pasaules intelektuālā īpašuma diena

 

Augstākā tiesa

Aprīlis

Mediju diena (arī ar ieskatu Latvijas Senāta simtgadē)

Rasma Zvejniece

67020396, 28652211

rasma.zvejniece@at.gov.lv

 

Maijs 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Tieslietu ministrija,

tieslietu sistēmas iestādes

3.maijs

Tieslietu sistēmas svinīgais apbalvošanas pasākums LNB, Ziedoņa zālē.

Tieslietu ministrija

Valsts probācijas dienests

Maijs

Jauno ierēdņu zvēresta nodošanas ceremonija, kā arī svinīgs pasākums, kurā pasniedz pateicības un atzinības rakstus darbiniekiem un sadarbības partneriem par īpašiem sasniegumiem.

Imants Mozers

imants.mozers@vpd.gov.lv

Tieslietu ministrija,

tieslietu sistēmas iestādes

20. maijs

Lattelecom Rīgas Maratons.

Izveidota vienota komanda “Tieslietām 100”/”Simtgades maratons”

Tieslietu ministrija

Datu valsts inspekcija

24.-25. maijs

Starptautiskā konference par Datu aizsardzības regulu

Datu valsts inspekcija

info@dvi.gov.lv

Satversmes tiesa

24.-25.maijs

Satversmes tiesas organizēta starptautiska konference “Konstitucionālo tiesu loma 21. gadsimta globalizētajā pasaulē” (“The Role of the Constitutiona Courts in the Globalized World of the 21st Century”)
 

laila.jurcena@satv.tiesa.gov.lv ;  

Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv

Augstākā tiesa

Maijs

Filma “Senatori” un Latvijas Senāta simtgadei veltīts pasākums Cesvainē - Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja A.Gubena dzimtajā pusē

Rasma Zvejniece

67020396, 28652211 

Jūnijs 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Zinātņu akadēmija, juridiskās augstskolas

Tieslietu ministrija, tiesu vara un brīvās juridiskās profesijas

18.-20. jūnijā pasaules latviešu juristu kongress

Pasaules latviešu juristu kongress

arvids.dravnieks@gmail.com

+371 2613 6699

Tieslietu ministrija

22.jūnijs

Līgas un Jāņi

 

DVI, UR, Ģenerālprokurtūra, VPD

30. jūnijs

Sarunu festivāls "LAMPA"

 

 

Jūlijs 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Publisko tiesību institūts

Tieslietu ministrija

16.-20. jūlijs, Ratnieki

15. Bīrīnu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs ar skatu tālā nākotnē, tematiskās dienas:

valsts konstitucionālie pamati,

tiesību avoti un to piemērošana,

valsts pārvalde un valsts dienests

arvids.dravnieks@gmail.com

+371 2613 6699

Tieslietu nozare

27. - 29. jūlijs

Tieslietu ministrijas un tiesu varas 20. sporta spēles

 

 

Augusts 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

       
       
       
       

 

Septembris 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Tieslietu padome, Augstākā tiesa, Tiesu administrācija

7. septembris

Starptautiska tiesnešu konference

Rasma Zvejniece 67020396, 28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv

Tiesu administrācija

Tieslietu ministrija

Latvijas Universitāte

5.-7.septembris

Eiropas Tiesību institūta gadskārtējās Ģenerālās Asamblejas rīkošana Rīgā 2018.gada rudenī, kas atklātu virkni nozīmīgu iespēju Latvijas akadēmiskās vides pārstāvjiem, tiesnešiem, praktizējošiem juristiem kontekstā ar Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, tālāku integrāciju un iesaisti Eiropas tiesību vidē.

Anna Skrjabina

anna.skrjabina@ta.gov.lv

Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas iestādes.

Septembris

Valsts pārvaldes atvērto durvju diena.

Ierosinājums iesaistīties iestādēm, simtgades kontekstā paplašinot jau iepriekš aizsākto ikgadējo jauniešu orientēšanās spēli “Temīdas skrējiens”, kas guvusi lielu atsaucību no skolu puses.

Tieslietu ministrija

Augstākā tiesa

Septembris

Atvērto durvju diena

Baiba Kataja 67020396, baiba.kataja@at.gov.lv

Augstākā tiesa

21.septembris

Filma “Senatori” un Latvijas Senāta simtgadei veltīts pasākums Priekuļos - Senāta Civilās Kasācijas departamenta priekšsēdētāja K.Ozoliņa dzimtajā pusē

Rasma Zvejniece 67020396, 28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv

Latvijas notariātam 25

Septembris

   

Prokuratūra

26.septembris

Latvijas Republikas Prokuratūrai - 28

Una Rēķe, 67044586, 27008423


 

Oktobris 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Valsts probācijas dienests

5.oktobris

Valsts probācijas dienesta 15 gadu jubileja

Imants Mozers

imants.mozers@vpd.gov.lv

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Oktobris/novembris

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome par godu Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai iecerējusi izdot grāmatu par tiesu izpildītāja institūtu. Grāmatā tiks apskatīti četri vēsturiski periodi par institūta attīstību laika posmā no 1918. gada līdz 2018. gadam

Baiba Litvina

baiba.litvina@lzti.lv

Augstākā tiesa

Oktobris - decembris

Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā (Jurididisko fakultāšu pirmo kursu studenti tiekas ar AT priekšsēdētāju)

Baiba Kataja

67020396

baiba.kataja@at.gov.lv

 

Novembris 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Valsts probācijas dienests

Novembris

Jauno ierēdņu zvēresta nodošanas ceremonija, kā arī svinīgs pasākums, kurā pasniedz pateicības un atzinības rakstus darbiniekiem un sadarbības partneriem par īpašiem sasniegumiem.

Imants Mozers

imants.mozers@vpd.gov.lv

Tieslietu ministrija,

tieslietu sistēmas iestādes -100

19.novembris (valstī brīvdiena, bet mums svētki)

 

Svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā. Sākums varētu būt plkst.16:00, vakarā filmas prezentācija

Tieslietu ministrija

Valsts probācijas dienests

22.-23. novembris

Eiropas probācijas organizācijas (CEP) Starptautiska konference par darbu ar dzimumnoziedzniekiem Eiropā.  Līdz 200 dalībniekiem (Eiropas valstu pārstāvji, VPD nodarbinātie, ieslodzījuma vietu darbinieki, citi speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar dzimumnoziegumiem un to mazināšanu)

Valsts probācijas dienests

Uzņēmumu reģistrs

Novembris

Svinīgs pasākums, kurā apalvojam izcilākos iestādes darbiniekus ar Uzņēmumu reģistra Goda zīmi vai Pateicības rakstu.

Evija Ivdra

evija.ivdra@ur.gov.lv

67031827

Patentu valde

novembris

Patentu valdes vēsture (grāmata)

Inguna.Gruntina@lrpv.gov.lv  67223169


 

Decembris 2018

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

Augstākā tiesa

19.decembris

Latvijas Senātam - 100

Rasma Zvejniece

28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv

Latvijas Vēstnesis

 

Jurista vārds

 

“Vēstnesim100”

1918. gada 7. decembris - diena, kas iezīmē oficiālā izdevēja institūcijas aizsākumus

jaundibinātajā Latvijas valstī - ar Pagaidu valdības lēmumu dibināts oficiālais izdevums, savukārt 14. decembrī jau iznāca pirmais  pirmais “Pagaidu Valdības Vēstneša” numurs.

 

Šim notikumam par godu oficiālais izdevējs “Latvijas

Vēstnesis” realizē projektu "Vēstnesim 100" - pasākumu kopumu laikā no 2017. g. rudens līdz 2018. g. nogalei.

Tajā skaitā šādas aktivitātes:

* žurnāla “Jurista Vārds” 1000. numurs 07.11.2017.;

* žurnāla “Jurista Vārds” autoru - lasītāju forums 10.11.2017. Lielajā aulā;

*pētījums par oficiālā izdevēja vēsturi Latvijā (ar Pagaidu valdības lēmumu dibināts 07.12.1918.; savukārt pirmais "Pagaidu Valdības Vēstneša"  numurs

- 14.12.1918..);

* konference 2018. gada 2. martā - “Run’a valsts” − LNB Ziedoņa zālē

* LV portāla jaunās versijas publiskošana 2018. g. 1. pusgadā;

* LV portālā tematiskā sadaļa “Latvijai 100” (www.lvportals.lv)  “Es esmu Latvija: cilvēks - likums – valsts”. Rakstu sērija, infografikas, citas iespējamas aktivitātes.

Daina Ābele, daina.abele@lv.lv, 67310675

Justīcījas  balle

7. decembris

Jurista balle Ķīpsalā

 

 

Janvāris 2019

 

Iestāde

Datums

Pasākums/apraksts

Atbildīgā persona un kontaktinformācija

       
       
       
       
       
       
       
       
 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA