Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Svinīgais pasākums par godu prokuratūras 31.gadadienai 2021.gada 24.septembrī

24/09/2021

Šā gada 24.septembrī notika svinīgs pasākums par godu prokuratūras 31.gadadienai. Pasākuma laikā tika pasniegti Prokuratūras Atzinības raksti par amata vai darba pienākumu priekšzīmīgu veikšanu un Prokuratūras Pateicības raksti par ilggadēju un nevainojamu darbu prokuratūrā.


Prokuratūras Atzinības rakstu saņēma:

Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors Aivars Egle

Administratīvā direktora vietniece plānošanas, finanšu un personāla lietās Ineta Mickāne

Administratīvā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju lietās Ģirts Māleris

Administratīvā direktora dienesta Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas vadītāja Ivanda Vilka

Administratīvā direktora dienesta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs Māris Teteris

Administratīvā direktora dienesta Personāla nodaļas vadītāja vietniece Santa Circene

Administratīvā direktora dienesta juriskonsulte Rita Rusanova

Administratīvā direktora dienesta Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Inta Eihe

Administratīvā direktora dienesta Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas lietvedības pārzine Nataļja Lagovska

Administratīvā direktora dienesta Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas lietvedības pārzinis Kārlis Miltiņš

Rīgas prokuratūru apvienotās kancelejas vadītāja Sandra Babre

Rīgas prokuratūru apvienotās kancelejas lietvedības pārzine Zane Taurīte

Rīgas prokuratūru apvienotās kancelejas lietvedības pārzine Inga Galiņa-Vasiļjeva

Administratīvā direktora dienesta Tulkošanas daļas tulce Inese Kalniņa


Prokuratūras Pateicības rakstu saņēma:

Dienvidkurzemes prokuratūras prokurore Revita Freiberga

Dienvidkurzemes prokuratūras prokurore Ieviņa Pickaine

Administratīvā direktora dienesta Tulkošanas daļas tulce Zigrīda Zonenberga


Vienlaikus svinīgajā pasākumā tika pasniegti Tieslietu ministrijas Pateicības raksti par izcilu darba veikumu un personīgo ieguldījumu pirmā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena nodrošināšanā. Tos saņēma:

Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas virsprokurora p.i. Alēns Mickevičs

Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors Gints Bērziņš

Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Mārcis Viļums