Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Ēkā Kalpaka bulvārī 6 projektēšanas ietvaros veic izpētes darbus

10/05/2022

VAS „Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbībā ar prokuratūru 2022. gada 21. februārī noslēdza līgumu ar SIA “JaunRīga ECO” un SIA “LDU” “Par būvprojekta izstrādi 3D BIM vidē, autoruzraudzības veikšanu un BIM aktualizēšanu būvdarbu laikā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā”.

Projektēšanas laikā, lai konstatētu ēkas faktisko stāvokli un kultūrvēsturiskās vērtības, tiek veikti dažādi izpētes darbi - atsegumu veidošana, zondēšana, eksperimentālas noslodzes mērīšana, kā arī kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un restaurācijas apjoma noteikšana.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar VNĪ izstrādātajiem ilgtspējas pamatprincipiem – papildus esošajām normatīvo aktu prasībām VNĪ projektētājiem izvirzījusi ilgtspējas prasības, kuru ieviešana samazinās ēkas pilna dzīves cikla izmaksas un negatīvo ietekmi uz vidi.