Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Prokuratūras profesionālajos svētkos pasniedz institūcijas apbalvojumus

29/09/2023

2023. gada 26. septembrī Latvijas Republikas prokuratūra atzīmēja tās dibināšanas 33. gadadienu. Par godu šim notikumam ģenerālprokurors uz svinīgo pasākumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļā “Dauderi” pulcēja prokuratūras kolektīvu no visas Latvijas. Klāt neesošie kolēģi svinīgā pasākuma norisi varēja vērot tiešraidē. 

Uzrunājot klātesošos, Juris Stukāns uzsvēra katra prokurora un darbinieka ieguldījumu prokuratūras attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā valstī un novēlēja drosmi, pozitīvismu un svētku sajūtu. Īpašus pateicības vārdus viņš veltīja tiem prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuri šajā svinīgajā sarīkojumā saņēma Latvijas Republikas prokuratūras apbalvojumus.

Klātesošos uzrunāja arī administratīvā direktore Ilze Grīnhofa. “Kad uzsāku darba gaitas prokuratūrā, es sev jautāju, kas ir tas, kas prokuratūru padara tik īpašu. Atbilde ir cilvēkos. Mēs esam tik īpaša darba vieta, jo mēs apvienojam visas darba tirgū esošās paaudzes. Un tas ir ļoti liels spēks, jo mēs varam apvienot dažādas pieredzes, mēs varam konsolidēt zināšanas un prasmes. Mūsos ir pieredzējušo kolēģu viedums un jauno kolēģu spars un dedzība. Mūsu spēks ir dažādībā!” uzsvēra I. Grīnhofa. Viņa pateicās ikvienam Administratīvā direktora dienesta darbiniekam par sniegto ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanā. Direktores uzrunas noslēgumā tika atskaņots īpašs Administratīvā direktora dienesta kolēģu video sveiciens prokuratūras kolektīvam.

Pēc svinīgajām uzrunām tika pasniegti Latvijas Republikas prokuratūras apbalvojumi. Prokuratūras III pakāpes Goda zīmi par ieguldījumu prokuratūras attīstībā saņēma Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora vietniece Signe Dombrovska, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori Baiba Balode, Dace Lapinska, Aldis Lasmanis, Kristīne Petrovska, Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors Jānis Omuls, Nodokļu  un muitas lietu prokuratūras virsprokurore Vineta Zvirbule, Austrumlatgales prokuratūras virsprokurore Rita Zeiliņa, Austrumzemgales prokuratūras prokurore Larisa Škuropate un Rietumzemgales prokuratūras prokurors Madars Āboms. 

Atzinības rakstu par amata pienākumu priekšzīmīgu veikšanu saņēma Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurores Viktorija Džeņeva un Ilze Višņevska, Rīgas Ziemeļu prokuratūras prokurores Dace Milberga un Zane Lodziņa, Rīgas Austrumu prokuratūras prokurori Rihards Rumbenieks un Antons Vitkalovs, Rīgas  Pārdaugavas prokuratūras prokurore Herta Miķelsone, Austrumzemgales  prokuratūras prokurores Arta Vanaga, Diāna Moreva, Ilona Rudovska, Svetlana Rulle, Noziedzīgu  nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurore Inta Liepa, Rīgas  Ziemeļu prokuratūras prokurora palīdze Zane Jukuma, Noziedzīgu  nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurora palīgs Edgars Škutāns, Administratīvā direktora dienesta Dokumentu un arhīvu pārvaldības nodaļas Tulkošanas daļas vadītāja Baiba Bukeviča, Austrumzemgales  prokuratūras kancelejas pārzine Egija Alekse, Administratīvā direktora dienesta Dokumentu un arhīvu pārvaldības nodaļas lietvedības pārzine Nataļja Ivanova un Administratīvā direktora dienesta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais informācijas sistēmu uzturētājs Andris Venevics. 

Pateicības raksts par ilggadēju un nevainojamu darbu prokuratūrā tika pasniegts Rīgas  Pārdaugavas prokuratūras virsprokurora vietniecei Ilutai Papsujevičai, Pierīgas prokuratūras prokurorei Anetei Valpēterei, Rīgas Austrumu prokuratūras prokurorei Nadeždai Voroņinai, Austrumzemgales  prokuratūras prokurora palīdzei Līgai Jankalānei un Rīgas Ziemeļu prokuratūras prokurora palīdzei Aļonai Aņenkovai.

Pasākuma laikā klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja mūziķi Lauris Valters un Jānis Miltiņš.