Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 03/12/2012

MONEYVAL eksperti pozitīvi vērtē Latvijas paveikto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Eiropas Padomes MONEYVAL komiteja apstiprinājusi un publicējusi starptautisko ekspertu kārtējo Ziņojumu par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu, kurā pozitīvi tiek vērtēts ieguldītais darbs un panāktais progress.

Kopš iepriekšējās šādas novērtēšanas 2006.gadā minētās sistēmas attīstībā Latvijas atbildīgās institūcijas ir ieguldījušas lielu darbu, kas šobrīd ir arī attiecīgi pozitīvi novērtēts - ja iepriekš bija 5, tad šobrīd vairs nav neviena kritiska vērtējuma. Savukārt kopumā no 49 vērtētajām pozīcijām 13 gadījumos ir panākts augstāks novērtējums par iepriekšējo, tai skaitā vēl 2 gadījumos ir sasniegts maksimāli iespējamais augstākais novērtējums, to kopējam skaitam sasniedzot 14.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvji šobrīd aktīvi strādā pie turpmāk veicamo pasākumu plāna izstrādes, lai tuvākajā nākotnē pēc attiecīgas izvērtēšanas realizētu Eiropas Padomes sniegtās rekomendācijas sistēmas darbības tālākajā uzlabošanā.

 

Saite uz Moneyval ziņojumu: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Latvia_en.asp

Saite uz Bloomberg publikāciju: http://www.bloomberg.com/news/2012-11-23/latvia-improves-laws-to-fight-money-laundering-eu-watchdog-says.

 

Viesturs Burkāns
Kontroles dienests

Atpakaļ