Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 17/12/2012

Prokurors iesniedz tiesai protestu lietā, kas izdalīta no „Latvenergo” krimināllietas

2012.gada 4.decembrī Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors atkārtoti tiesai nosūtījis krimināllietu, kas 2012.gada 14.jūnijā tika izdalīta no, t.s., „Latvenergo” krimināllietas, un kuras ietvaros apsūdzības celtas kopumā trim valsts amatpersonām.

Iepriekš Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa krimināllietu bija atgriezusi trūkumu novēršanai, jo tika konstatēts, ka daži lietā esošie dokumenti (aptuveni 20 lpp.) krievu valodā nav iztulkoti valsts valodā. Līdz ar to tiesa secināja, ka apsūdzētajiem nebija iespējas iepazīties ar šiem dokumentiem. Sākotnēji iztrūkstošo dokumentu tulkojumus, nosūtot lietu tiesai, bija paredzēts izsniegt apsūdzētajiem vēlāk līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai tiesā, kā tas bija pieņemts agrākā praksē, lai nekavētu krimināllietas iztiesāšanu tiesā.

Neraugoties uz to, ka prokurors minēto lēmumu atzina par nepamatotu, jo no lietas materiāliem nepārprotami izrietēja, ka apsūdzētie krievu valodu pārzina un tas nebija šķērslis iepazīties ar krimināllietas materiāliem, lēmums netika pārsūdzēts tikai tāpēc, lai nekavētu lietas tālāko virzību, jo tulkojumu tūlītēja pievienošana lietas materiāliem prasītu mazāk laika, nekā lēmuma pārsūdzības process.

2012.gada 7.decembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atkārtoti pieņēma lēmumu atgriezt lietu amatā augstākam prokuroram trūkumu novēršanai tāpēc, ka:

1) krimināllietas materiāli ir izsniegti aizstāvim, nevis apsūdzētajam;

2) aizstāvim, nevis apsūdzētajam uzdots jautājums par to, vai iespējama krimināllietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes.

Izvērtējot šī lēmuma saturu, prokurors to uzskata par nelikumīgu. Atkārtota krimināllietas materiālu kopiju izgatavošana 17 sējumos un izsniegšana, atšķirībā no iepriekšējā lēmumā norādītiem trūkumiem, ir atzīta gan par laikietilpīgu procesu, gan par lieku prokuratūras resursu izmantošanu. Līdz ar to priekšroka dota lēmuma protestēšanai, nevis lēmumā norādīto prasību izpildei.

Prokurora ieskatā tiesa ir ignorējusi Kriminālprocesa likuma 412.panta trešo daļu, kurā ir pateikts, ka, pabeidzot procesu, tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas prokurors izsniedz apsūdzētajam vai viņa aizstāvim.

Savukārt tā kā vainas atzīšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai apsvērtu iespēju izskatīt jautājumu par krimināllietas izskatīšanu bez pierādījumu pārbaudes, bet neviens no apsūdzētajiem vainu nav atzinis, prokurors uzskata, ka jautājuma uzdošana par iespēju izskatīt krimināllietu bez pierādījumu pārbaudes konkrētā situācijā ir bijusi lieka.

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ