Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 08/11/2013

Prokuratūra iesniedz prasības pieteikumu Civilprocesa likuma kārtībā

2013.gada 7.novembrī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurors Rīgas apgabaltiesā iesniedzis prasības pieteikumu I.Suttas interesēs,  Civilprocesa likuma 406.10 panta kārtībā. Prasība celta pret atbildētāju U.Kučāru, par aizdevuma un cesijas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Ar prasības pieteikumu lūgts apturēt arī saistības piespiedu izpildīšanu.

I.Suttas iesnieguma pārbaudes gaitā Ģenerālprokuratūrā konstatēts, ka ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2013.gada 12.septembra lēmumu apmierināts U.Kučāra pieteikums par saistības piespiedu izpildīšanu bezstrīdus kārtībā pret I.Suttu. Izpildei nodota saistība pret I.Suttu pavisam LVL 986355,25 apmērā

Izvērtējot pārbaudes gaitā iegūtos materiālus konstatēts, ka saistības piespiedu izpildei nodota neeksistējoša I.Suttas saistība pret U.Kučāru, bet tiesas nosūtīto brīdinājumu par saistības piespiedu izpildi I.Suttas vietā saņēmusi un parakstījusi cita persona.

Par minēto faktu Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess, kura gaitā vairākas personas atzītas par aizdomās turētajiem.

 

 

 

Aiga Šēnberga
Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Senberga@lrp.gov.lv

Atpakaļ