Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 29/04/2021

Izsludināta pieteikšanās prokurora amatam

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Prokurora amata pretendentiem pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit), līdz 2021.gada 25.maijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV-1801, (darba laiks katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2021.gada 25.maijs), vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: personals@lrp.gov.lv .

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2021.gada 18.maijā (no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00) un 19.maijā (no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00) Ģenerālprokuratūras ēkā (Kalpaka bulvārī 6, Rīgā). Dokumentus pieņems Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurora norīkots prokurors.

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2021.gada 2.jūnijā plkst. 10.00 Prokuratūras ēkā, Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots prioritāri komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances Austrumzemgales prokuratūrā (Aizkrauklē, Ogrē), Rietumzemgales (Jelgavā), Austrumlatgales prokuratūrā (Balvos), Dienvidlatgales prokuratūrā (Daugavpilī, Preiļos), Vidzemes prokuratūrā (Valkā, Valmierā, Alūksnē, Madonā) un Dienvidkurzemes prokuratūrā (Liepājā), kā arī citās – pēc nepieciešamības.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Tālrunis uzziņām – 67044479.

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk  –  Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV‑1050.

Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv .

Atpakaļ