Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 27/12/2021

Noslēgusies projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” ieviešana

Latvijas Republikas prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2018. gada 16. martā noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējais apjoms sastāda 929 000 EUR. No tā 85 procenti ERAF finansējums, bet 15 procenti valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks – trīsdesmit seši mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

2019. gadā tika uzsākta projekta vadība un administrēšana. Tā ietvaros tika veikts iepirkums Prokuratūras informācijas sistēmas (turpmāk – ProIS) pilnveidojumu izstrādei un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādei, veikta ProIS pilnveidojumu izstrāde, dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrāde, to autoruzraudzība, publicitātes nodrošināšana.

Projekts tika ieviests projektu programmas “E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide” 1. posma ietvaros.

2021. gada 30. novembrī sekmīgi ir pabeigta visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana un projekta ietvaros izstrādātās funkcionalitātes ieviešana Prokuratūrā.

Atpakaļ