Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 09/12/2021

Par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas lielā apmērā tiesa piemēro brīvības atņemšanu un nosaka pienākumu samaksāt kompensāciju

Rīgas rajona tiesa 2021.gada 2.decembrī pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, atzīstot kādu personu par vainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodot viņu ar brīvības atņemšanu uz septiņiem mēnešiem un tiesību atņemšanu veikt visu veidu komercdarbību uz diviem gadiem, kā arī nosakot pienākumu samaksāt kompensāciju par mantisko zaudējumu 83 605,19 eiro apmērā par labu valstij.

Saskaņā ar celto apsūdzību un tiesas spriedumu kādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA), kura darbojās kravu un pasažieru pārvadājumu jomā, amatpersona sistemātiski iesniedza Valsts ieņēmumu dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, deklarāciju par uzņēmuma ienākuma nodokli ar gada pārskatiem un ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, bet likumā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā aprēķinātās nodokļu summas valsts budžetā nenomaksāja, tādējādi izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā.

Tiesa atzina, ka SIA amatpersonas darbību rezultātā netika nodrošināta uzņēmējdarbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpilde finansiāli saimnieciskajā darbībā, tajā skaitā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, kā arī, kārtojot grāmatvedību, uzskatāmi atspoguļot visus uzņēmuma darījumus, lai varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ