Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 29/04/2021

Prokuratūra vēršas administratīvajā tiesā par pašvaldības lēmumu

2021.gada 23.februārī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors, izskatot Administratīvās rajona tiesas blakus lēmumu par iespējamu patvaļīgu būvniecību īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā –, Prokuratūras likuma 20.panta kārtībā nosūtīja Ērgļu novada pašvaldībai prokurora iesniegumu, uzdodot divu mēnešu laikā veikt pasākumus, lai tiktu nodrošinātas normatīvo aktu prasības un likvidētas patvaļīgas būvniecības sekas.

Ar 2021.gada 22.aprīļa Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumu noraidīts lēmumprojekts par zemesgrāmatā reģistrētās būves atzīšanu par uzbūvētu patvaļīgi un pienākuma – nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būvi – uzlikšanu.

2021.gada 29.aprīlī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors iesniedzis Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ērgļu novada pašvaldībai veikt pasākumus, lai tiktu nodrošinātas normatīvo aktu prasības un likvidētas patvaļīgas būvniecības sekas.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ