Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 01/06/2022

2022. gada 1. jūnijā aprit gads kopš Eiropas Prokuratūra uzsāka pildīt tai uzticētās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas funkcijas

Attēls: 2022. gada 1. jūnijā aprit gads kopš Eiropas Prokuratūra uzsāka pildīt tai uzticētās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas funkcijas

Šodien, 2022. gada 1. jūnijā, aprit gads kopš Eiropas Prokuratūra (EPPO) pilda tai ar regulu uzticētās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas funkcijas. Atskatoties uz pirmo darbības gadu, EPPO tīmekļvietnē ievietotā informācija liecina, ka tā darbojas sekmīgi. Ir reģistrēti un izanalizēti 4006 ziņojumi par noziedzīgiem nodarījumiem, uzsākta izmeklēšana 929 lietās un izdoti rīkojumi par līdzekļu iesaldēšanu par 259 miljoniem eiro (šī summa četrreiz pārsniedz EPPO gada budžetu). Tomēr izaicinājumi pastāv, viens no nozīmīgākajiem – zems pret Eiropas Savienības (ES) finanšu interesēm vērstās krāpšanas atklāšanas līmenis.

Pirmā pārnacionālā prokuratūra sāka savu darbību ar mērķi aizsargāt ES nodokļu maksātāju naudu un ir kompetenta izmeklēt un īstenot kriminālvajāšanu par tādiem noziegumiem kā krāpšana, naudas atmazgāšana, korupcija un pārrobežu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšana. Šī Eiropas institūcija ir pilnībā neatkarīga. Tā veic kriminālvajāšanu un nodod apsūdzētās personas tiesai 22 ES dalībvalstīs, lielākā uzmanība tiek pievērsta ar nopietnu organizēto noziedzību saistītajām lietām.

Lai EPPO savu potenciālu īstenotu vēl sekmīgāk, ES dalībvalstīm vajadzētu veidot izmeklēšanas nodaļas, kas specializētos tieši EPPO lietās. Tādēļ Eiropas galvenā prokurore ir ierosinājusi veidot īpašas augsti kvalificētu finanšu krāpšanas izmeklētāju vienības, kas varētu strādāt ar EPPO lietām pārrobežu mērogā, teikts paziņojumā.

Ar EPPO kolēģijas lēmumu Latvijā par Eiropas deleģētajiem prokuroriem ir iecelti: Sigita Saulīte, Igors Gerasimins, Krišjānis Rudzītis un Dainis Šteinbergs.

Eiropas deleģētie prokurori rīkojas EPPO vārdā savās attiecīgajās dalībvalstīs, un viņiem ir tādas pašas pilnvaras kā valsts prokuroriem attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un lietu nodošanu tiesai. Eiropas deleģētie prokurori var arī pildīt funkcijas kā valsts prokurori tiktāl, ciktāl tas neliedz viņiem īstenot savus pienākumus saskaņā ar regulu.

Eiropas deleģēto prokuroru veikto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu uzrauga Eiropas prokurori, kuri var konkrētā lietā arī sniegt norādījumus Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kad tas ir nepieciešams izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas efektīvai norisei vai tiesiskuma interesēs vai lai nodrošinātu EPPO saskaņotu darbību. Cieši konsultējoties ar Eiropas deleģētajiem prokuroriem, Eiropas prokurori pārrauga EPPO uzdevumu īstenošanu savās attiecīgajās dalībvalstīs, kā arī saskaņā ar regulu un EPPO reglamentu nodrošina, lai visa attiecīgā informācija no Centrālā biroja tiktu sniegta Eiropas deleģētajiem prokuroriem un otrādi.

Informācijas avots: www.eppo.europa.eu

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ