Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 01/06/2022

Atpakaļ pagātnē. Prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6 vēsture. Kalpaka bulvāris 6 – ēkas arhitekts un projekta pasūtītājs

Attēls: Atpakaļ pagātnē. Prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6 vēsture. Kalpaka bulvāris 6 – ēkas arhitekts un projekta pasūtītājs

Gaidot prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukciju, mēs nolēmām ieskatīties ēkas un tās tuvējās apkārtnes bagātajā vēsturē un nenovērtējamajās arhitektoniskajās un mākslas vērtībās, kuras slēpj pati ēka un kuras mums ir iespēja atklāt un izzināt kopā ar ēkas būvprojekta izstrādātājiem SIA “JaunRīga ECO” un SIA “LDU”. Turpmāk reizi nedēļā mēs piedāvāsim arī jums ielūkoties vēsturē un atklāt ko jaunu vai atsvaidzināt atmiņu labirintos piemirsto informāciju.

Kalpaka bulvāris 6 – ēkas arhitekts un projekta pasūtītājs.

Īres nams Rīgā, Esplanādes ielā 6 (tag. Kalpaka bulvārī 6) celts pēc Rīgas arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa 1881. gada projekta. Ēkas projekta pasūtītājs bija Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss, kas savā laikā bija nozīmīga personība.

1871. gadā L. V. Kerkoviuss kļuva par Pirmās ģildes tirgotāju, viņš bija arī Lielās ģildes vecākais. L. V. Kerkoviuss aktīvi iesaistījies Rīgas politiskajā dzīvē. 1873. gadā viņu ievēlēja par Rīgas rātes locekli, bet 1874. gadā – par rātskungu. 1878. gadā L. V. Kerkoviusu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvas biedru, bet 1890. gada 19. jūnijā Rīgas dome vienbalsīgi viņu iecēla par Rīgas pilsētas galvu. Šajā amatā viņš atradās no 1890. gada līdz 1901. gadam. Viņa vadības laikā Rīgā uzplauka rūpniecība, pieauga iedzīvotāju skaits, bija celtniecības "bums". Šajā laika periodā rātsnamā tika izveidota pilsētas bibliotēka, sāka celt tagadējo Nacionālo teātri (tolaik Rīgas pilsētas 2. teātri), L. V. Kerkoviuss iniciēja Rīgas pilsētas mākslas muzeja celtniecību. Tika uzceltas vēl vairākas sabiedriskas celtnes, izveidoti parki. 1901. gadā viņš vadīja Rīgas 700 gadu jubilejas svinību sagatavošanu, bija vairāku komisiju un biedrību darbinieks. 1893. gadā Kerkoviuss kļuva par Rīgas Latviešu biedrības goda biedru, 1901. gadā – Rīgas goda pilsoni.

Rīgas pilsētai savā testamentā L. V. Kerkoviuss dāvāja 26 gleznas, kas iekļautas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā. Kerkoviusu dzimtas dāvinājums LU Bibliotēkai ir iekļauts LU Bibliotēkas krājumā kā atsevišķa kolekcija. Kopumā Kerkoviusu dzimtas dāvinājuma kolekcijā ir 926 grāmatas, kas izdotas laika periodā no 1856. gada līdz 1897. gadam.

Jānis Frīdrihs Baumanis (1834. gada 23. maijs – 1891. gada 19. marts) bija pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts, atzīts sabiedriskais darbinieks un viens no Rīgas Latviešu biedrības dibinātājiem.

Arhitekts J. Baumanis bija eklektisma stilistiskā virziena pārstāvis. Pēc viņa projektiem veidota apbūve Rīgas bulvāru lokā pēc Rīgas cietokšņa vaļņu nojaukšanas. Pilsētas nocietinājuma zonā pēc viņa projektiem ir uzcelta apmēram trešā daļa ēku, bet visā Rīgā kopumā ap 160 ēkām. Tāpat Baumanis izstrādāja apmēram 20 pareizticīgo baznīcu plānus Vidzemes guberņas latviešu un igauņu daļās, kā arī daudzu kroņa skolu plānus. 1879. gadā Baumanis kopā ar citiem nodibināja Rīgas arhitektu savienību.

Arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis daudzstāvu īres namus ierasti plānoja T burta veidā, kas deva iespēju veidot pēc iespējas blīvāku apbūvi un labus sanitāri higiēniskos apstākļus telpām, kas vērstas uz kvartāla iekšpusi. Katrā ēkas stāvā arhitekts simetriski bija izvietojis divus plašus dzīvokļus, kuros ielas pusē, galvenās kāpņu telpas tuvumā, atradās reprezentācijas telpas, bet ielai perpendikulārajā spārnā – guļamistabas, virtuve, kalpotāju telpas un tā sauktās melnās – kalpotāju – kāpnes. Šādas T veida ēkas viņš bloķēja virknē, starp tām veidojot pagalmus.

Ēkas Kalpaka bulvārī 6 plānojums nav veidots J. Baumanim tipiskajā T burta veidā. J. Baumaņa projekts paredzēja četru stāvu augsta īres nama būvniecību. Ēka veidota perimetrālajā apbūvē, iekļaujoties esošajā ielu tīklā un plānojumā veidojot U burta formu. Par ēkas projektu vairāk nākamajā vēstures apskatā.

Avoti:

“Kalpaka bulvāris 6, Rīgā, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”, SIA “JaunRīga Eco”

Wikipedija.org

   
Ēkas īpašnieks Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss.     Ēkas arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis.
kkkkkkk  
J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Aleksandra ģimnāzija. (tagad - Latvijas Mūzikas akadēmija), celta 1870.—1875. gadā).     J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Vidzemes bruņniecības nams (tagad — Latvijas Saeima, kopā ar R. Pflūgu).
   
J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Kerkoviusa nams (tagad LU bibliotēka) Kalpaka bulvārī 4 Rīgā (1928. gada foto).     J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Rīgas cirks.
   
J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija.     J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. 1888. gadā projektētais Rīgas Apgabaltiesas nams Brīvības bulvārī 34.
     
J.F.Baumaņa projektētās ēkas Rīgā. Emmas Mencendorfas savrupnams (tagad — Francijas vēstniecība).      

 

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ