Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 08/09/2022

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tiesa piespriež reālu brīvības atņemšanas sodu

Attēls: Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tiesa piespriež reālu brīvības atņemšanas sodu

2022. gada 5. septembrī Kurzemes rajona tiesa, izskatot krimināllietu, kurā kāda uzņēmuma valdes loceklis apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, pasludināja spriedumu, ar kuru atzina viņu par vainīgu Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda viņam sodu – brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz 2 gadiem.

Tāpat tiesa lēma piedzīt no personas par labu valstij kompensāciju par mantisko zaudējumu 43 966,66 eiro apmērā un apsūdzētā vadītajam uzņēmumam piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli – likvidāciju.

Saskaņā ar lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības apsūdzētais vīrietis, būdams SIA valdes loceklis, bija atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā, visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu un kopiju saglabāšanu, kā arī viņa pienākumos bija grāmatvedības reģistros izdarīt ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

Rīkojoties mantkārīgā nolūkā, apsūdzētais ar mērķi samazināt pievienotās vērtības nodokļa apmēru, kas viņa vadītajam uzņēmumam būtu jāiemaksā valsts budžetā, viltoja uzņēmumam likumos noteiktos grāmatvedības dokumentus. Skaidri zinot, ka viņa rīcības rezultātā uzņēmuma grāmatvedībā tiks iekļauti un uzskaitīti darījumi, ko viņa vadītais uzņēmums nebūs veicis, apzinoties savu darbību prettiesiskumu, apsūdzētais dokumentēja faktiski nenotikušus darījumus.

Prettiesisko darbību rezultātā valstij tika nodarīti zaudējumi 44 416,66 eiro apmērā, no kuriem uz tiesas dienu atlīdzināti bija tikai 450 eiro.

Tiesas piespriesto soda mēru tiesu debatēs lūdza piemērot arī valsts apsūdzības uzturētājs. Kā norāda prokurors, tiesu praksē nostiprinās tendence, ka nodokļu noziegumos tiesas izvēlas virzību uz soda piemērošanu reālas brīvības atņemšanas veidā.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ