Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 09/06/2022

Prokuratūras eksperti piedalās Valsts administrācijas skolas organizētajā konferencē

Attēls: Prokuratūras eksperti piedalās Valsts administrācijas skolas organizētajā konferencē

2022. gada 8. un 9. jūnijā norisinās Valsts administrācijas skolas organizētā konference “Pārmaiņu paātrinājums”. Kā norāda konferences organizatori, pārmaiņu paātrinājums ir notikums, kura mērķis ir iezīmēt nākamo piecu gadu tendences mācīšanās organizēšanā un valsts pārvaldē nodarbināto attīstībā, kuri nodrošinās iecerētās pārmaiņas dažādās valsts pārvaldes jomās. 

Konferences pirmajā dienā, 8. jūnijā, tika izstāstīti vairāk nekā 15 stāsti par realizētajām pārmaiņām un to, kā mācīšanās tās rosinājusi un palīdzējusi īstenot. Tika runāts arī par to, kā mainījusies mācīšanās loma organizācijas ikdienas procesos, kādas ir globālās tendences mācīšanās paradumos un kā valsts pārvaldē mācīties nākotnē.

Ar lekciju par mācīšanās kultūru Latvijas Republikas prokuratūrā konferencē uzstājās arī ģenerālprokurors Juris Stukāns. Savā uzrunā viņš uzsvēra darbinieku tālākizglītības nozīmību iestādes attīstībā, tai pat laikā norādot uz nepieciešamību izvērtēt notikušo mācīšanās pasākumu efektivitāti un pienesumu darbinieka profesionālajā izaugsmē.

Līdz ar ģenerālprokuroru konferences pirmajā dienā ar saviem vēstījumiem uzstājās arī NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braže, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un vēl vairāki citi eksperti no valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un biznesa vides.

Šodien, 9. jūnijā, konferences norise organizēta attālinātā formā. Interesentiem tiek piedāvāta iespēja attālināti pieslēgties astoņām sarunu sesijām, kurās nozaru eksperti runā par definētām tēmām, savukārt pēcpusdienā plānota diskusija – "Zvans 2027. gadam", kuras laikā dalībnieki diskutēs par to, kādi uzdevumi, izmaiņas valsts pārvaldei būtu jāveic, lai tuvākajos piecos gados atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus atbilstoši uzņēmējdarbības sektora vajadzībām, kā arī mazinātu korupcijas riskus un ēnu ekonomikas apjomu.

Divās sarunu sesijās piedalījās arī Ģenerālprokuratūras pārstāvji.

Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurors Aivars Ostapko diskusijā “Vērtību un ētikas principu iedzīvināšana” dalījās ar prokuratūras pieredzi prokuroru ētikas kodeksa izstrādē un iedzīvināšanā, savukārt sarunu sesijā “Tiesībsargājošo iestāžu komunikācijas izaicinājumi” Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore Viorika Jirgena kopā ar citiem sarunas dalībniekiem risināja tiesībsargājošo iestāžu komunikācijas sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem problemātikas jautājumus.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ