Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 28/09/2022

Stājies spēkā bijušajam Valsts ieņēmumu dienesta inspektoram par kukuļošanu tiesas piemērotais sods – brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem

Attēls: Stājies spēkā bijušajam Valsts ieņēmumu dienesta inspektoram par kukuļošanu tiesas piemērotais sods – brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem

Kā iepriekš prokuratūra informēja, 2021. gada 28. janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa par 1400 eiro liela kukuļa pieprasīšanu un vēlāk precizētā pieprasītā 700 eiro liela kukuļa pieņemšanu atzina par vainīgu bijušo Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbinieku, piespriežot viņam cietumsodu uz trīs gadiem bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz trīs gadiem ieņemt amatus VID struktūrās.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais kādā zemnieku saimniecības veikalā uzsāka tematisko pārbaudi, kuras laikā ar zemnieku saimniecību saistītai personai pieprasīja kukuli un vēlāk izmeklēšanas tiesneša sankcionētas speciālās izmeklēšanas darbības – izmeklēšanas eksperimenta – ietvaros pieņēma kukuli 700 eiro apmērā, lai pārbaudē konstatētos pārkāpumus nenodotu izlemšanai un administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanai.

Par minēto pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais iesniedza Rīgas apgabaltiesai apelācijas sūdzību, kuras izskatīšanā tiesa atzina, ka pirmās instances tiesa pamatoti ir atzinusi apsūdzēto par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā, tomēr konstatējot, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, grozīja pirmās instances tiesas spriedumu daļā par sodu, nosakot viņam sodu – brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt amatu valsts pārvaldē uz diviem gadiem.

Par Rīgas apgabaltiesas 2022. gada 22. februāra spriedumu apsūdzētais iesniedza kasācijas sūdzību Senātā, kurš atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi notiesājošais spriedums š.g. 26. septembrī stājies likumīgā spēkā.

Kā atzina Rīgas apgabaltiesa, apsūdzētais, būdams valsts amatpersona, veica tīšas neatļautas darbības valsts institūciju dienestā – kukuļņemšanu –, kas uzskatāms par vissmagāko valsts amatpersonas noziegumu, kuru raksturo visaugstākā kaitīguma pakāpe, ko apstiprina apsūdzētajam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sankcijas apmērs un likumdevēja norāde, ka ar nodarījumu apdraudētās intereses tiek atzītas par īpaši nozīmīgām, jo VID darbinieka darbības tiesiskais pamats sākotnēji ir noteikts valsts pamatlikumā – Latvijas Republikas Satversmē – un citos normatīvajos aktos.

Valsts apsūdzības uzturētājs ir gandarīts, ka par izdarīto noziedzīgo nodarījumu tiesa ir piemērojusi reālu brīvības atņemšanas sodu, ko prokurors lūdza arī tiesas debatēs.

* Attēlam ilustratīva nozīme     

         

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ