Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 14/03/2023

Tiesās personu par krāpšanu lielā apmērā

Attēls: Tiesās personu par krāpšanu lielā apmērā

2023. gada 27. februārī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzēts kāds vīrietis par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja krāpšanu lielā apmērā, t. i., svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu.

Saskaņā ar apsūdzību laika periodā no 2016. gada marta līdz 2018. gada aprīlim kādas Lihtenšteinas sabiedrības direktors (turpmāk – direktors) un tās pilnvarotais pārstāvis – apsūdzētais –, mantkārīgu motīvu vadīti, iepriekš vienojoties, nolēma ar viltu iegūt kādai Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības (AS) papīra formas vārda akcijas, kuru piederību Jaunzēlandes sabiedrībai apstiprina Vārda akciju apliecība.

Apsūdzētā un direktora rīcībā nebija Vārda akciju apliecības, kas apstiprina to piederību Jaunzēlandes sabiedrībai, tāpēc viņi noziedzīgi vienojās par veidu, kā viltus ceļā iegūt apliecības dublikātu, uz kura plānoja veikt indosamentu (nodošanas uzrakstu). Lai radītu iespaidu, ka izplānotās darbības apliecības dublikāta iegūšanai un akciju atsavināšanai ir veiktas likumīgi, apsūdzētais un direktors nolēma veikt krāpnieciskas darbības, sastādot dokumentus ar atpakaļejošiem datumiem atbilstoši tam laika periodam, kad viņi abi bija tiesīgi realizēt Jaunzēlandes sabiedrības pārstāvniecību un pieņemt lēmumus tās vārdā. Direktors laika periodā no 2002. gada septembra līdz 2015. gada oktobrim ieņēma Jaunzēlandes sabiedrības direktora amatu, savukārt apsūdzētais līdz 2016. gada februārim bija šīs sabiedrības pilnvarotais pārstāvis ar ierobežotām pilnvarām.

Realizējot kopīgo noziedzīgo nodomu, apsūdzētais vērsās AS ar iesniegumu, kurā bija norādītas apzināti nepatiesas ziņas, ka Jaunzēlandes sabiedrības izsniegtā Vārda akciju apliecība ir nozaudēta, un prettiesiski pieprasīja AS izsniegt tās dublikātu, kas arī tika izsniegts. Par Vārda akciju apliecības dublikāta, datēta ar 2011. gada septembri, saņemšanu parakstījās apsūdzētais kā Jaunzēlandes sabiedrības tā laika pilnvarotais pārstāvis.

Turpinot iecerēto krāpšanu, 2018. gadā apsūdzētais un direktors personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās uzrakstīja patiesībai neatbilstošu indosamentu uz ar viltu saņemtā Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības dublikāta, apzināti norādot nepatiesu, atpakaļejošu datumu – 2015. gada augustu. Indosamentā norādīja, ka Jaunzēlandes sabiedrība ar šo nodod 1046 AS vārda akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 17 182 eiro Lihtenšteinas sabiedrībai. Patiesībai neatbilstošu indosamentu Jaunzēlandes sabiedrības vārdā parakstīja apsūdzētais kā tās pilnvarotais pārstāvis un Lihtenšteinas sabiedrības vārdā direktors kā tās rīkotājdirektors. Pēc tam apsūdzētais ieradās AS birojā, iesniedza direktora parakstītu pieteikumu un uzrādīja ar viltu iegūto Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības  dublikātu. 2018. gada aprīlī AS valde, uzticoties tam, ka apsūdzētā un direktora iesniegtie dokumenti un to saturs ir patiess, veica izmaiņas AS akcionāru reģistrā, pārreģistrējot Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās 1. kategorijas (A) akcijas uz Lihtenšteinas sabiedrību.

Tādā veidā apsūdzētais un direktors personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu, izkrāpa no Jaunzēlandes sabiedrības 1046 akcijas, kā rezultātā tās prettiesiski savā īpašumā ieguva Lihtenšteinas sabiedrība un tādējādi radīja Jaunzēlandes sabiedrībai mantisku zaudējumu 17 972 375 eiro apmērā.

Apsūdzētais, paužot attieksmi par celto apsūdzību, norādīja, ka savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst un izmantos savas Kriminālprocesa likumā garantētās tiesības, proti, nesniegs liecības.

Pret otru lietā iesaistīto personu – direktoru – kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ