Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 20/01/2023

Vidzemes apgabaltiesa apmierina ģenerālprokurora prasību par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu

Attēls: Vidzemes apgabaltiesa apmierina ģenerālprokurora prasību par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu

Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (turpmāk – Tiesas kolēģija) ar 2023. gada 20. janvāra spriedumu apmierināja ģenerālprokurora prasību un izbeidza reliģiskās organizācijas “Pirmā Evaņģēliskā Jēzus draudze” darbību.

Prasības pieteikums par minētās reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu tiesā tika iesniegts 2020. gada 20. martā, Ģenerālprokuratūrā izvērtējot Valsts drošības dienesta vēstuli un pārbaudes materiālus par šīs reliģiskās organizācijas darbību.

Ar Vidzemes rajona tiesas 2022. gada 26. augusta spriedumu minētā prasība tika noraidīta, izsakot reliģiskajai organizācijai brīdinājumu, bet neizbeidzot tās darbību. Par šo tiesas spriedumu 2022. gada 30. augustā prokuratūra iesniedza apelācijas protestu, uzskatot, ka lietā nepareizi konstatēti fakti un nepareizi novērtēti pierādījumi, nav vērtēti visi pierādījumi, sniegts nepareizs lietas apstākļu juridiskais novērtējums.

Izskatot prokuratūras protestu, Tiesas kolēģija izvērtēja, vai cilvēka izvēle atteikties no valstī garantētu pamattiesību izmantošanas ir radusies brīvi, vai, atsakoties no medicīniskiem pakalpojumiem, netiek apdraudētas cilvēku tiesības uz veselību un dzīvību. Konstatējot, ka sākotnēji sociāli pozitīvi orientēta personu grupa tikusi transformēta par tādu, kas savā darbībā ignorē sabiedrības, to locekļu un indivīdu tiesības pašiem brīvi izvēlēties savu ticības realizācijas formu, kur nav pieļaujama psihiskā vardarbība, cilvēku atsvešināšana no ģimenes, garīgā un psihiskā ietekmēšana, Tiesas kolēģija atzina, ka valstij ir pienākums aizsargāt cilvēku pamattiesības, reaģējot likumā noteiktajā kārtībā, jo Satversme un Reliģisko organizāciju likums noteic, ka valstij un tās iestādēm, garantējot personām tiesības brīvi izvēlēties savu ticību un veidu kā garīgi pilnveidoties, vienlaicīgi ir pienākums, aizsargājot cilvēkus, nepieļaut reliģisko organizāciju ar pretsabiedrisku ievirzi uz ļaunprātīgu un psihiski varmācīgu darbību pastāvēšanu.
 
Apelācijas instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamentā 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas datuma.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ