Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Ģenerālprokurors tiekas ar rezidējošo juridisko padomnieku ASV vēstniecībā Latvijā

06/05/2022

Šodien, 6. maijā, ģenerālprokurors tikās ar rezidējošo juridisko padomnieku ASV vēstniecībā Latvijā Amītu Kabravalas kungu (Ameet Kabrawala), kurš pie ģenerālprokurora Jura Stukāna bija ieradies teikt atvadu vārdus, jo savus darba pienākumus turpinās pildīt citā valstī, kā arī iepazīstināt ģenerālprokuroru ar savu sekotāju Maiklu Granta kungu (Michael Grant), kurš uz tikšanos bija ieradies kopā ar padomnieku.


Kabravalas kungs ir rezidējošais juridiskais padomnieks Baltijas reģionā, ASV Tieslietu departamenta Birojā ārvalstu prokuratūru attīstībai, atbalstam un apmācībai (OPDAT). Laikā, ko, pildot savus darba pienākumus, viņš pavadījis Latvijā, prokuratūrai un ASV vēstniecībai izveidojusies cieša sadarbība. Ar Kabravalas kunga un ASV vēstniecības atbalstu organizētas apmācības prokuroriem, notikušas kopīgas konferences, prokurori devušies pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas paaugstināšanas braucienos. Jaunākais kopīgais projekts, kurā iesaistījusies arī biedrība “Sabiedrība par atklātību-Delna”, – izstrādāts jauns Prokuroru ētikas kodekss. 2021. gada 9. decembrī, Starptautiskajā pretkorupcijas dienā, Ģenerālprokuratūras telpās notika svinīga jaunizstrādātā Prokuroru ētikas kodeksa parakstīšana. Šobrīd turpinās darbs pie šī ētikas kodeksa iedzīvināšanas. Arī šajā nedēļā, 3. maijā, tika aizvadītas apmācības, kuru laikā kontekstā ar ētisku prokurora rīcību tika analizētas situācijas, ar kurām prokurors var saskarties, veicot savus darba pienākumus.


Pateicībā par ilggadējo, veiksmīgo un produktīvo sadarbību ģenerālprokurors Juris Stukāns padomniekam dāvāja prokuratūras piemiņas zīmi un vēlēja izdošanos visos viņa turpmākajos darbos. Ģenerālprokurors arī apsveica jauno juridisko padomnieku Maiklu Granta kungu un izteica cerību uz tikpat auglīgu sadarbību nākotnē.




*Attēlā no kreisās puses Amīts Kabravala, Juris Stukāns, Maikls Grants.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv