Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 22/05/2019

Grūtnieces slepkavam piespriež mūža ieslodzījumu

2019. gada 20. maijā vidū Rīgas rajona tiesa kādam jaunam vīrietim piesprieda mūža ieslodzījumu par grūtnieces slepkavību. Slepkavība notika pagājušā gada februārī.

Lasīt vairāk
Publicēts 22/05/2019

Piespriež piecu gadu brīvības atņemšanu par izvairīšanos no PVN nomaksas un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu

2019. gada maija sākumā Rīgas apgabaltiesa piesprieda reālu brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu legalizēšanu.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/05/2019

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā piespriež reālu brīvības atņemšanas sodu

2019. gada 14.maijā Kurzemes apgabaltiesa daļēji apmierināja prokurora protestu, atzina apsūdzētos par vainīgiem un sodīja ar reālu brīvības atņemšanas sodu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA