Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 17/09/2021

Prokurora amata pretendentiem grūtības sagādā pārbaudījuma jautājumi krimināltiesībās un kriminālprocesuālajās tiesībās

Katru gadu prokuratūrā tiek rīkota prokurora amata pretendentu (turpmāk – pretendents) atlase, tās mērķis ir aizpildīt rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amata vakances. Personas, kuras vēlas kandidēt uz prokurora amatu, atlases procesā iesniedz pieteikumu un kārto vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums), kas notiek divās kārtās.

Lasīt vairāk
Publicēts 16/09/2021

Informācija prokurora amata pretendentiem: vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmās kārtas rezultāti

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma (pirmās kārtas) rezultāti ŠEIT:
 
Prokurora amata pretendents, kurš pārbaudījuma pirmajā kārtā saņēmis zemāk par 30 punktiem, pie otrās pārbaudījuma kārtas netiek pielaists.
 
Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma otrā kārta notiks 2021. gada 20. septembrī pulksten 10.00 Ģenerālprokuratūras ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā. Līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eIDkarte)), kā arī 2021. gada 14. septembrī izsniegtā pretendenta identifikācijas karte.
 
Tālruņi uzziņām: 67044510
Lasīt vairāk
Publicēts 16/09/2021

Apmierina virsprokurora protestu par neatbilstoši noteiktu izsoles soli lietā par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (turpmāk – Senāts) 2021. gada 9. septembrī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Rīgas rajona tiesas tiesneša 2021. gada 12. februāra lēmumu, ar kuru bija apmierināts fiziskas personas pieteikums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Saskaņā ar pārdošanas noteikumiem izsoles sākumcena bija noteikta 200 000 eiro, bet izsoles solis – 2 000 000 eiro –, kas desmit reizes pārsniedza sākumcenu.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA