Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 18/04/2024

Vecākiem, kuru bērns saindējās ar metadonu, piespriests reāls cietumsods

Attēls: Vecākiem, kuru bērns saindējās ar metadonu, piespriests reāls cietumsods

2024. gada 15. aprīlī Kurzemes rajona tiesa, izskatot lietu, kurā pie kriminālatbildības saukts vīrietis un sieviete par vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, nodarot viņam fiziskas ciešanas, būdami personas, no kurām cietušais ir materiāli atkarīgs, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzētos par vainīgiem viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņiem brīvības atņemšanu uz vienu gadu.

Saskaņā ar apsūdzību vīrietis ārstējās no narkotiku atkarības, tāpēc viņam bija nozīmēta metadona programma un narkotiskās atkarības terapijas nolūkos bija iespēja metadonu glabāt  dzīvesvietā. Abām personām apzinoties, ka minētā narkotiskā viela glabājama bērniem nepieejamā un neredzamā vietā, šie nosacījumi netika ievēroti. Pudelīte ar metadona sķidrumu tika glabāta mazgadīgajam brīvi pieejamā vietā un bērns, neapzinoties sekas, izdzēra to un saindējās. Tādējādi apsūdzēto nolaidības rezultātā tika apdraudēta bērna dzīvība un nodarītas fiziskas ciešanas.

Apsūdzētie savu vainu viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzina, izdarīto nožēloja.

Apsūdzētajiem piespriesto soda veidu un mēru tiesas debatēs lūdza piemērot arī valsts apsūdzības uzturētājs – Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurors –, tāpēc ar tiesas piespriesto sodu prokurors ir apmierināts un neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.

Savukārt pārējās procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Kā norāda Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurors, saskaņā ar judikatūrā paustajām atziņām nav izšķirošas nozīmes tam, vai abi vecāki lietoja metadonu un tieši kuram no viņiem bija izsniegta metadona deva, kuru izdzēra bērns, jo viņiem abiem kā vecākiem bija kopīgs pienākums rūpēties par bērnu, taču apsūdzētie pret šo pienākumu izturējās nolaidīgi un neuzmanīgi, kā rezultātā tika apdraudēta bērna dzīvība, nodarītas fiziskas ciešanas, un bērns guva dzīvībai bīstamus miesas bojājumus.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ