Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Prokuratūras budžets

drukāt

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, visas Latvijas Republikas prokuratūras aktuālās valsts budžeta tāmes tiek publicētas tāmju publicēšanas sistēmā. Tāmes sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm".

Latvijas Republikas prokuratūra publicē informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un informāciju par prokuroru mēnešalgas un izdienas piemaksas apmēru, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par prokuroru mēnešalgas un izdienas piemaksas apmēru

Informācija par Latvijas Republikas prokuratūras rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem

Informācija par Latvijas Republikas prokuratūras nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Atpakaļ