Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Vakances

drukāt

Administratīvā direktora dienesta Juridiskā nodaļa aicina darbā juristu (darbā uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • tiesiskā regulējuma izstrāde atbilstoši nodaļas kompetencei;
 • dažādu līgumu projektu izstrāde;
 •  iesniegumu izskatīšana atbilstoši nodaļas kompetencei;
 • juridisku jautājumu risināšana un metodiska vai konsultatīva atbalsta sniegšana nodaļas kompetences jautājumos;
 • atzinumu par tiesību aktu projektiem sagatavošana;
 • vispusīga juridiskas analīzes veikšana, pārskatu par juridiskiem jautājumiem, ietverot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus, sagatavošana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā juridiskā izglītība, vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē;
 •  izcilas latviešu valodas zināšanas, vēlamas  svešvalodu zināšanas;
 •  teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office t.sk. tīmekļa pārlūkprogrammas);
 •  vismaz trīs gadu pieredze valsts pārvaldes iestādē juridiskā specialitātē;
 •  izpratne par tiesībsargājošo iestāžu un valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem un šīs jomas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 •  pieredze dažādu veidu tiesību aktu projektu izstrādāšanā, normatīvo aktu piemērošanā publisko tiesību jomā;
 • pieredze darbā ar publisko iepirkumu veikšanu;
 • zināšanas par fizisko personu datu aizsardzības tiesisko regulējumu un tā piemērošanu praksē;
 • analītiskā domāšana, spēja strādāt komandā, spēja strādāt paaugstinātā darba intensitātē un vienlaicīgi veikt vairākus darba uzdevumus, augsta pašdisciplīna, argumentācijas prasmes, augsta atbildības izjūta, labas saskarsmes spējas.

 

Darba vieta – Rīgā, Kalpaka bulvārī 6
Mēnešalga – 2300 EUR (bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Interesentus/-es lūdzu sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2022. gada 2. oktobrim uz e-pastu personals@lrp.gov.lv

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  pretendentu  atlases norisi, un  personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju pretendenti var iegūt Latvijas Republikas prokuratūras oficiālajā tīmekļvietnē: https://prokuratura.lv/lv/noderigi/fizisko-personu-datu-apstrade-prokuratura

Atpakaļ