Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Fizisko personu datu apstrāde prokuratūrā

drukāt
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. un 14. pantu, Latvijas Republikas Prokuratūra informē, ka:
1.   Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.   iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.
 
Informācija, kas sniedzama darba meklētājiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1 13.pantu

Atpakaļ