Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Tiekas prokuratūras un GRETA pārstāvji

11/10/2021

2021.gada 11.oktobrī Ģenerālprokuratūrā viesojās Eiropas Padomes (EP) Ekspertu darbības grupas pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) pārstāvji, lai izvērtētu EP konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ieviešanu Latvijā.

Latvijā GRETA veic Konvencijas ieviešanas izvērtējuma trešo kārtu, kuras mērķis ir izvērtēt atbalsta un palīdzības iespējas cilvēku tirdzniecības upuriem, tai skaitā taisnīgas tiesas, kompensāciju, rehabilitācijas un citas iespējas.

Sanāksmē piedalījās GRETA vadītājas Petya Nestorova un Antoaneta Vassileva, kā arī Prokuratūras pārstāvji – Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors Salvis Rūtiņš, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurore Gita Biezuma un prokurori Daiga Gavariņa un Aivars Bergmanis.

Prokuratūra novērtē šādas tikšanās, jo tajās tiek apspriesti problēmjautājumi un rasti to iespējamie risinājumi, izvērtējot ārvalstu kolēģu pieredzi.