Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 21/12/2016

Augstākā tiesa atstāj negrozītu apelācijas instances spriedumu krimināllietā, ar kuru tā atzinusi par vainīgiem četrus vīriešus slepkavības izdarīšanā

2016. gada 20. decembrī Augstākā tiesa atstāja negrozītu šā gada 5. februāra Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru četri vīrieši atkārtoti atzīti par vainīgiem kāda vīrieša slepkavībā 2002. gada februārī mantkārīgā nolūkā.

Augstākā tiesa lēma noraidīt krimināllietā iesniegtās kasācijas sūdzības.

Līdz ar ko apelācijas instances tiesas spriedums ir stājies spēkā.

Prokuratūra jau vēstīja, ka minētajā krimināllietā 2004. gada 11. oktobrī Rīgas apgabaltiesa attaisnoja divus apsūdzētos vīriešus viņiem celtajā apsūdzībā. Par šo spriedumu tika iesniegts apelācijas protests.

Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2005. gada 26. aprīļa spriedumu visi četri slepkavībā apsūdzētie vīrieši tika atzīti par vainīgiem.

Spriedums bija stājies spēkā un apsūdzētie izcieta brīvības atņemšanas sodu.

Viens no apsūdzētajiem vīriešiem 2006. gada 26. janvārī vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar pieteikumu, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punktu (tiesības uz taisnīgu tiesu). Iesniedzējs apgalvoja, ka viņš ticis notiesāts uz Valsts policijas darbinieku pielietotās vardarbības rezultātā iegūtu un tāpēc kriminālprocesuāli nepieņemamu pierādījumu pamata un  ka pierādījumi kriminālprocesā netika pienācīgā kārtā izvērtēti. Tāpat iesniedzējs sūdzējās par to, ka Augstākās tiesas Senāts atteicās izskatīt viņa kasācijas sūdzību.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas palāta 2014. gada 11. februārī pasludināja spriedumu lietā „Cēsnieks pret Latviju”, vienbalsīgi atzīstot par pamatotu šī apsūdzētā sūdzību par notiesāšanu uz pierādījumu pamata, kas bija iegūti, pārkāpjot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantā (spīdzināšanas, cietsirdīgas izturēšanās aizliegums) ietvertās garantijas.

Ņemot vērā šo Eiropas Cilvēktiesību tiesas palātas spriedumu, krimināllieta atkārtoti tika izskatīta Rīgas apgabaltiesā šā gada 5. februārī.

 

 

Kristīne Sutugina

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

Atpakaļ