Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 14/12/2020

Turpinās projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” ieviešana

Latvijas Republikas Prokuratūra (Prokuratūra) un Centrālā finanšu un līguma aģentūru (CFLA) 2018. gada 16.martā noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.2.2.1.1/17/I/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai.

Projekts tiek ieviests projektu programmas “E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide” 1.posma ietvaros.

2019.gadā uzsākta un veikta projekta vadība un administrēšana, ProIS pilnveidojumu izstrādes un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes iepirkums, ProIS pilnveidojumu izstrāde, dokumentu skanēšanas aplikācijas izstrāde, ProIS pilnveidojumu un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes autoruzraudzība, publicitātes nodrošināšana.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējais apjoms ir EUR 929 000. ERAF finansējums ir 85 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām, bet valsts budžeta finansējums ir 15 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas laiks ir trīsdesmit seši mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Atpakaļ