Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 29/12/2020

Panāk vienošanos par sodu ar personām par melnā leoparda iegādāšanos un cietsirdīgu izturēšanos pret to

Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurors tiesai vienošanās procesa kārtībā nodeva krimināllietu pret trīs apsūdzētajiem par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un apdraudēto savvaļas dzīvnieku tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.

Kā norādīts apsūdzībā, divas no apsūdzētajām personām vienojās par leoparda Panthera Pardus (turpmāk - leopards), kas ir apdraudēts plēsēju kārtas savvaļas dzīvnieks, iegādi 15000 EUR apmērā. Apsūdzētie pārkāpa Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikto, ka aizliegts iegādāties, turēt nebrīvē, atsavināt vai turēt pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāt tirdzniecībā plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvniekus. Šāds aizliegums noteikts arī Eiropas Padomes Regulā Nr.338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību”.

Apsūdzētie noskaidroja, ka pastāv iespējamība veikt leoparda nagu amputāciju, kas padarītu dzīvnieku mazāk bīstamu apkārt esošajām personām. Viena no apsūdzētajām personām, būdama leoparda īpašniece un atbildīga par dzīvnieka labturību, nolēma veikt nagu amputāciju leopardam, tādēļ aicināja otru apsūdzēto personu atrast kādu cilvēku, kas šo procedūru varētu veikt. Tika uzrunāta apsūdzētajam pazīstama persona, kas ir trešā apsūdzētā persona šajā kriminālprocesā, un lūgts viņam uzņemties veikt nagu amputāciju leopardam, kam viņš arī piekrita.  

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu dzīvnieka pakļaušana izskatu pārveidojošām vai citām neārstnieciskām procedūrām, ja to nepieciešamību nav noteicis un tās nav veicis praktizējošs veterinārārsts vai cita persona saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku labturību regulējošiem normatīvajiem aktiem, ir uzskatāma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Leopardam, amputējot nagus, tiek ietekmēta gan tā veselība, gan labturība, gan aizsardzība, tostarp dzīvnieks vairs nevar pilnībā izpaust savu dabisko uzvedību, tam dabiski piemītošās aizsargreakcijas, īstenot atbilstošu satveršanas funkciju u.c.

Prokurors visas trīs personas sauca pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 230.panta otrās daļas un divas no apsūdzētajām personām sauca pie kriminālatbildības arī pēc Krimināllikuma 115.1 panta.

Ar apsūdzētajiem tika noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu un lieta  nodota Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai.

2020.gada 23.decembrī tiesa noslēgto vienošanos apstiprināja un piemēroja vienai apsūdzētajai personai naudas sodu 80 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 34 400 EUR, vienai apsūdzētajai personai piespiedu darbu uz 420 stundām ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu, savukārt trešajai apsūdzētajai personai – naudas sodu 47 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 20 210 EUR.

Pirmstiesas kriminālprocesa laikā leopards tika izņemts un nodots SIA “Rīgas nacionālais zooloģiskā dārzs”. Tā kā saskaņā ar Krimināllikumu minētais dzīvnieks ir atzīstams par noziedzīgi iegūtu mantu, prokurors lūdza tiesu konfiscēt leopardu un, ievērojot Kriminālprocesa likuma 240. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto, nodot to Valsts ieņēmumu dienestam.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ