Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 16/12/2020

Pēc valstij pilnībā atmaksātas materiālā kaitējuma kompensācijas 34 200 EUR apmērā un izlīguma izvērtēšanas tiesa izbeidz kriminālprocesu par nelikumīgu Eirāzijas ūdru ādu tirdzniecību

2019. gada 27. maijā Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurors tiesai nodeva krimināllietu par apdraudēto savvaļas dzīvnieku izstrādājumu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, ar ko radīts būtisks kaitējums.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem veica kontrolpirkumu, kura laikā vīrietis mantkārīgu motīvu vadīts pārdeva, tas ir, realizēja, deviņas Eirāzijas ūdru (Lutra lutra) ādas. Saskaņā starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eirāzijas ūdrs (Lutra lutra) atzīts par apdraudētu un īpaši aizsargājamu dzīvnieku sugu un to izstrādājumu tirdzniecība ir aizliegta.

Par šādām darbībām, nodarot Latvijas Republikai materiālo zaudējumu 34 200 EUR apmērā, kā arī ievērojami apdraudot ar normatīvajiem aktiem noteiktās tiesības uz labvēlīgas vides un dabas saglabāšanu un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, persona tika apsūdzēta noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 115.1 pantā, izdarīšanā.

Apsūdzētais atzina savu vainu, pilnībā valstij atmaksāja pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju 34 200 EUR apmērā un 2020.gada 13.novembrī tiesvedības gaitā noslēdza izlīgumu ar cietušā – Latvijas Republikas – pilnvaroto pārstāvi.

Ņemot vērā minēto, kā arī, izvērtējot apsūdzētā personību, noziedzīgā nodarījuma raksturu, ar to radīto kaitējumu un apstākli, ka apsūdzētais ir labprātīgi veicinājis izlīgumu ar cietušo, prokurors tiesas sēdē izteica viedokli, ka apsūdzēto iespējams atbrīvot no kriminālatbildības un kriminālprocesu izbeigt.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020. gada 15. decembra nolēmumu apsūdzētais atbrīvots no kriminālatbildības un kriminālprocess izbeigts, savukārt deviņas Eirāzijas ūdru ādas kā ar noziedzīgu nodarījumu saistīta manta konfiscētas un nodotas Valsts ieņēmumu dienestam.

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ