Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/04/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu, neatbrīvojot viņu no atlikušajām nedzēstajām saistībām

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (turpmāk – Senāts) 2021. gada 20. aprīlī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu fiziskās personas maksātnespējas lietā, kurā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa konstatējusi, ka lietā nav pierādījumu tam, ka parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā būtu pildījis savu pienākumu, t.i., kreditoru prasījumu segšanai būtu novirzījis 1/3 daļu no saviem faktiskajiem ienākumiem. Tiesa, izvērtējot parādnieka konta izdruku, konstatējusi, ka parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā nav sniedzis patiesu informāciju par saviem ienākumiem un arī izmaksām, secinot, ka parādnieka laulātā regulāri papildinājusi parādnieka kontu, veicot naudas iemaksas vismaz 1300 euro apmērā, no kurām parādniekam 1/3, kas ir aptuveni 430 euro, bija jānovirza kreditoru prasījumu segšanai. Tiesa norādījusi, ka šajā gadījumā trešās personas veiktie maksājumi parādniekam ir uzskatāmi par parādnieka ienākumiem, tāpēc nav pamata atbrīvot parādnieku no neizpildītajām saistībām un fiziskās personas maksātnespējas process ir izbeidzams.


Minētajā lietā Senāts atzina, ka tiesas apstiprinātajā saistību dzēšanas plānā paredzēts, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma 155. panta trešās daļas 2. punktam saistību dzēšanas procedūrā parādnieka ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Kreditoru prasījumu segšanai parādnieks plānojis novirzīt katru mēnesi 143,33 euro, kas atbilst Maksātnespējas likuma 155. panta trešās daļas 2. punktam, lai gan viņa ikmēneša ienākumi bijuši mainīgi – no 15 euro līdz 420 euro. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 160. panta 2. punktam parādniekam ir pienākums saistību dzēšanas procedūras laikā gūt ienākumus atbilstoši savām spējām, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus.


Senāts norādīja, ka protestētais lēmums nesatur motivāciju, kāpēc parādnieka laulātās pārskaitītos naudas līdzekļus parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā daļēji nebija tiesīgs paturēt kā uzturēšanas izmaksas, ja parādnieka vidējie ikmēneša ienākumi nav pārsnieguši valstī noteikto minimālo algu un kreditoriem parādnieks novirzījis vairāk nekā bija plānots, līdz ar ko saistību dzēšanas plānu izpildījis. Šie apstākļi tiesai būs jāvērtē atkārtoti.


Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020. gada 6. augusta lēmums atcelts daļā, ar kuru izbeigta maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra, neatbrīvojot viņu no saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām pret kreditoriem, un pieteikums nodots jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā sastāvā.

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ