Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 23/12/2021

Apmierina virsprokurora protestu par pirmās instances tiesas lēmumu maksātnespējīgās fiziskās personas pieteikumā par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu un atbrīvošanu no atlikušajām saistībām

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (turpmāk – Senāts) 2021. gada 21. decembrī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 14. oktobra lēmumu maksātnespējīgās fiziskās personas pieteikumā par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu un atbrīvošanu no atlikušajām saistībām.

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 2. janvāra spriedumu pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un ar 2017. gada 8. augusta tiesas lēmumu apstiprināta parādnieka bankrota procedūras pabeigšana, apstiprināts saistību dzēšanas plāns ar izpildes termiņu un pasludināta saistību dzēšana.

Maksātnespējīgā fiziskā persona iesniedza tiesā pieteikumu, kurā lūdza pabeigt saistību dzēšanas procedūru, maksātnespējas procesu un atbrīvot viņu no saistību dzēšanas plānā norādītajām neizpildītajām saistībām sakarā ar saistību dzēšanas plāna izpildi.

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 14. oktobra lēmumu personas pieteikums noraidīts. Lēmumā norādīts, ka parādnieks nav pildījis saistību dzēšanas plānu un, mainoties saviem ienākumiem un minimālajai algai, nav veicis grozījumus saistību dzēšanas plānā un nav palielinājis maksājumus kreditoriem.

Izskatot protestu, Senāts norādīja, ka priekšnoteikums saistību dzēšanas procedūras izbeigšanai un nesegto saistību dzēšanai jeb parādnieka atbrīvošanai no nesegtajām saistībām ir saistību dzēšanas plāna izpilde. Fiziskajai personai tiesas apstiprinātais saistību dzēšanas plāns jāgroza tikai tajos gadījumos, kad fiziskās personas ienākumi palielinās vai samazinās tādā apmērā, ka tas ietekmē saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu, kas noteikts saskaņā ar Maksātnespējas likuma 155. pantu. Mainoties parādnieka ienākumiem sakarā ar minimālās darba algas palielināšanos, kreditora ieguvums būtu nebūtisks. Nebūtiski mainoties parādnieka ienākumiem, nav nepieciešamība grozīt saistību dzēšanas plānu. Tāpat Senāts norādīja, ka likums neaizliedz parādniekam veikt maksājumu pārrēķinu un labot radušās kļūdas, no kā var secināt, ka nebūtiskas atkāpes no saistību dzēšanas plāna ir pieļaujamas.

Senāts nolēma atcelt Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 14. oktobra lēmumu un parādnieka pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ