Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 02/11/2021

Izsludināta pieteikšanās prokurora amatam

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.
Prokurora amata pretendentiem pieteikumu, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit), līdz 2021.gada 17.novembrim nosūtīt pa pastu vai iesniegt Ģenerālprokuratūrā, Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV-1801 (darba laiks katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2021.gada 17.novembris), vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: personals@lrp.gov.lv .

Prokurora amata pretendenta pieteikumā obligāti jānorāda prokuratūras struktūrvienība, uz kuras amata vakanci Jūs vēlētos pretendēt.
Papildus prokurora amata pretendenta pieteikumam, lūdzu iesniegt arī motivētu pieteikumu un dzīves aprakstu (CV).
Dokumentus no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, pieņems Personāla nodaļas vadītāja 2021.gada 11.novembrī (no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00) un 15.novembrī (no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00) Ģenerālprokuratūrā, Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, 109.kabinetā.
Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks
2021.gada 2.decembrī plkst. 10.00 Prokuratūras ēkā, Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances šādās prokuratūras struktūrvienībās:

-    Rīgas Austrumu prokuratūrā, Rīgā - 4 amata vakances;
-    Rīgas Pārdaugavas prokuratūrā, Rīgā - 2 amata vakances,
-    Rīgas Ziemeļu prokuratūrā, Rīgā - 4 amata vakances;
-    Pierīgas prokuratūrā, Rīgā - 2 amata vakances,
-    Dienvidlatgales prokuratūrā, Daugavpilī - 2 amata vakances;
-    Vidzemes prokuratūrā
Valmierā - 2 amata vakances,
Alūksnē - 1 amata vakance,
Gulbenē - 1 amata vakance,  
Valkā - 1 amata vakance;  
-    Rietumzemgales prokuratūrā, Dobelē - 1 amata vakance, Jelgavā - 1 amata vakance;
-    Daudznozaru specializētā prokuratūrā, Rīgā   3 amata vakances;
-    Nodokļu un muitas lietu prokuratūrā, Rīgā - 2 amata vakance.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).
Tālrunis uzziņām – 67044510.

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk  –  Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).
Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV 1050.
Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv .

 

Atpakaļ