Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 08/12/2021

Pilnībā atgūstot Latvijas Republikai radīto kaitējumu, prokuratūra tiesai nodod krimināllietu pret bijušo Murjāņu sporta ģimnāzijas valsts amatpersonu

2021. gada 3. decembrī Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu pret bijušo Murjāņu sporta ģimnāzijas valsts amatpersonu un fizisku personu par krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Saskaņā ar lēmumiem par personu saukšanu pie kriminālatbildības laika periodā no 2017. gada marta līdz 2020. gada martam apsūdzētā, būdama valsts amatpersona, fiktīvi pieņēma darbā divas personas, norādot, ka tām noteiktie darba pienākumi nebūs jāveic, bet saņemtā darba alga jānodod amatpersonai vai jāpārskaita uz viņas radinieku banku kontiem, kas arī tika īstenots, tādējādi slēpjot noziedzīgi iegūtas mantas patieso izcelsmi un piederību.
Lai īstenotu savu noziedzīgo nodomu, valsts amatpersona veica dokumentu – kopumā 37 darba laika uzskaites tabulu – viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu, kas tika iesniegti grāmatvedībā apstiprināšanai un apmaksas saņemšanas organizēšanai, tādējādi maldinot darba devēju par fiktīvi nodarbināto personu reāli nostrādātajām stundām un par nostrādāto laiku pienākošos atlīdzību.
Savukārt fiziskā persona atbalstīja krāpšanas lielā apmērā izdarīšanu, kā arī legalizēja daļu no krāpšanas rezultātā noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
Personu noziedzīgo darbību rezultātā no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļiem tika izkrāpti kopumā 35 656,96 eiro, kas sastāda lielu apmēru.
Prokurors vienu apsūdzēto pie kriminālatbildības sauca pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, 177. panta trešās daļas, 20. panta otrās daļas un 195. panta pirmās daļas, 327. panta otrās daļas, savukārt otru apsūdzēto pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās daļas un 177. panta trešās daļas, 195. panta pirmās daļas.
Abas apsūdzētās personas prokuratūrā savu vainu pilnībā atzina un piekrita kriminālprocesa kriminālvajāšanas stadijā atlīdzināt valstij radīto kaitējumu.
Prokurors, izvērtējot noziedzīgo nodarījumu raksturu, apstākli, ka realitātē darbi, kuros tika fiktīvi nodarbinātas personas, tika paveikti un līdz ar to bērnu interešu izglītība ar šīm pretlikumīgajām darbībām netika aizskarta, kā arī apstākli, ka abas apsūdzētās labprātīgi un solidāri ir pilnībā atlīdzinājušas ar noziedzīgajiem nodarījumiem radīto materiālo kaitējumu Latvijas Republikai, kā arī izvērtējot apsūdzēto personības, 2021. gada 2. un 3. decembrī ar abām apsūdzētajām noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.
Krimināllieta vienošanās procesa kārtībā nosūtīta Rīgas rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ