Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 03/11/2021

Prokuratūrā uzsākta pārbaude par reliģiskās organizācijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām

   2021.gada 1. un 2.novembrī portālā “Delfi” publicēti raksti “Video: Kā policija Torņakalnā izklīdināja nelegālo reiva ballīti” un “Draudzē 'Jaunā paaudze' policija atkal konstatē nelikumīgu pulcēšanos”.


   Publikācijās norādīts, ka saistībā ar valstī noteikto epidemioloģisko noteikumu kontroli policijas darbā problēmas šobrīd sagādā dažādas reliģiskās organizācijas, piemēram, “Jaunā paaudze”. Saskaņā ar publikācijām 2021.gada 27.oktobrī policisti konstatēja, ka pasākumā piedalās apmēram 50 cilvēku, savukārt 31.oktobrī sanākušo cilvēku skaits bija jau apmēram 150. Policija jau iepriekš vairākas reizes bija brīdinājusi gan organizācijas pārstāvi, gan citas atbildīgās personas, aicinot ievērot epidemioloģiskos noteikumus, taču šīs organizācijas dalībnieki nav izrādījuši pretimnākšanu un turpinājuši neievērot noteikumus. “Jaunā paaudze” ir reliģiska organizācija, kura jau iepriekš nonākusi Valsts policijas redzeslokā, kopš pavasara vairākas reizes ir konstatēti pārkāpumi šīs organizācijas reliģisko pasākumu norises vietā.


   Atbilstoši Reliģisko organizāciju likuma 4.panta otrajai daļai nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot likumus, bet šā likuma 18.panta otrā un trešā daļa paredz, ka reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu), ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu, ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību. Pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors.


   Prokuratūras likuma 16.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, ja ģenerālprokurors vai virsprokurori atzīst šādas pārbaudes nepieciešamību. Ar 2021.gada 3.novembra ģenerālprokurora rezolūciju uzdots veikt pārbaudi par reliģiskās organizācijas “Jaunā paaudze” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ