Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 29/06/2022

Atpakaļ pagātnē. Prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6 vēsture. Kalpaka bulvāris 6 – īres nama stilistika, fasāžu arhitektūra un detaļas

Attēls: Atpakaļ pagātnē. Prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6 vēsture. Kalpaka bulvāris 6 – īres nama stilistika, fasāžu arhitektūra un detaļas

Gaidot prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukciju, mēs nolēmām ieskatīties ēkas un tās tuvējās apkārtnes bagātajā vēsturē un nenovērtējamajās arhitektoniskajās un mākslas vērtībās, kuras slēpj pati ēka un kuras mums ir iespēja atklāt un izzināt kopā ar ēkas būvprojekta izstrādātājiem SIA “JaunRīga ECO” un SIA “LDU”. Turpmāk reizi nedēļā mēs piedāvāsim arī jums ielūkoties vēsturē un atklāt ko jaunu vai atsvaidzināt atmiņu labirintos piemirsto informāciju.

Kalpaka bulvāris 6 – īres nama stilistika, fasāžu arhitektūra un detaļas

Ēka Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, celta eklektisma stilistikā. Arhitektūras stils – eklektisms – bija izplatīts 19. gadsimta otrajā pusē. Stilistiskajam virzienam raksturīgais – celtnes gan no ārpuses, gan iekšpuses veidotas stilizētās iepriekšējo periodu arhitektūras stilu formās. Fasādēs vienmērīgi ritmizēts logu ailu un arhitektoniskā dekora elementu kārtojums. Visas fasādes detaļas eklektismā ir vienādi nozīmīgas un tām  raksturīga piesātināta virsmu plastiskā apdare. Arhitektoniskās formas un dekors fasādē nav saistītas ar ēkas telpisko un konstruktīvo struktūru, tomēr izvēlētā arhitektoniskā valoda skaidri pauž ēkas funkcionālo nozīmi.

Pilsētu apbūvē 19. gadsimtā izplatītākais ēku tips bija daudzstāvu īres nami, kur visspēcīgāk izpaudās visu arhitektonisko elementu un formu viennozīmīgums, virsmas piesātinājums un to ritmisks kārtojums. Šajā laikā kvartālu apbūvē bija raksturīga slēgtā perimetrālā apbūve, kur uzsvērtas tika fasādes, kas vērstas pret publisko ārtelpu un ielu telpā ieviesa nepārtrauktības un piesātinātības raksturu. Šo apstākli veicināja ne tikai ekonomiskie apsvērumi, bet to noteica arī būvnoteikumi, kā rezultātā tika iegūts harmonisks ansambļa raksturs.

Īres nams Kalpaka bulvārī 6 veidots bulvāru apbūvē visizplatītākajā orderu eklektisma stilistikā. Fasāžu risinājumos arhitekts J. F. Baumanis izmantojis klasicisma un renesanses arhitektonisko formu valodu, paredzot īpaši detalizētas dekoratīvās detaļas un fasādes būvplastikas elementus. Ēka izceļas ar īpaši izkoptām arhitektoniskajām detaļām un bagātīgu arhitektoniskā noformējuma plastiku. Fasāžu arhitektoniskajā noformējumā pielietoti stilistikai tipizētie kompozīcijas paņēmieni, piemēram, uzsvērtas starpstāvu dzegas un katrā stāvā izmantots citādāks ailu un sandriku tips.
[Sandriks ir dekoratīvs arhitektūras elements dzegas veidā virs logu vai durvju ailām vai arī virs nišām, bieži vien ar frontonu. Reizēm tiek izmantots arī interjerā.]

Īres nams Kalpaka bulvārī 6 celts kvartāla perimetrālajā apbūvē, divu ielu krustojumā, tādēļ no ielas telpas ēka tiek uztverta trīsdimensionāli. Ielu krustojums akcentēts ar stūra torni, kas Rīgas centram bija raksturīgs arhitektoniskais paņēmiens tieši 19. gadsimta deviņdesmitajos gados un kalpo kā ielas telpiskais orientieris.

Ēkas arhitektoniski māksliniecisko kvalitāti veido divas galvenās ielas fasādes, kas bagātīgi rotātas ar dekoratīvajiem elementiem, bet iekšpagalma fasādēs dekoratīvie elementi nav izmantoti. Ēkas fasāde izceļas ar daudzveidību. Šeit izmantoti dzegas, sandriki, triglifi, dentikuli, palmetes, pilastri, volūtas, frontoni, festoni, jonikas un citi dekoratīvie elementi.  

Koka pildiņu ārdurvis veidotas ļoti reljefas ar izteiksmīgu profilējumu un konsolētām koka detaļām, bet vidusdaļā izveidotas stilizētas palmetes. Fasādē pret Reimersa ielu izvietota caurbrauktuve ar vārtiem piekļuves nodrošināšanai pagalmā. Esošie metāla vārti izvietoti oriģinālajā vārtu ailā. Visgreznāk veidota smalki profilētā jumta vainagojošā dzega, kas izteikti izvirzīta no fasādes pamatplaknes.

Administratīvās ēkas pamatapjomam ir lēzena vienslīpju jumta konstrukcija ar izbūvētu parapetu trīs logu asu rizalīta daļās gar ielas fronti. 2014. gadā veikta esošā jumta seguma maiņa, iepriekš mainītā jumta seguma krāsošana, bēniņu telpu siltināšana, jumta konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un koka detaļu protezēšana. Būvdarbu laikā veikta bojātā latojuma un dēļu klāja nomaiņa un jaunu jumta logu montāža. Skārda jumta segums krāsots divās kārtās sarkanā tonī. Jumta segumā ir izveidoti skārda gaisa vadu izvadi. Stūra tornītis segts ar skārda plāksnīšu segumu, kas šobrīd nav krāsots, bet zināms, ka vēsturiski tornīša segums bijis krāsots zaļā tonī.

Ēkas dūmeņi veidoti vienkārši, bez dekoratīviem elementiem, apmesti, ar skārda nosegelementiem. Lietus ūdens noteksistēmu veido nekrāsotas apaļas formas skārda teknes un notekas, kas vērstas pret pagalma pusi.

Avoti:
“Kalpaka bulvāris 6, Rīgā, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”, SIA “JaunRīga Eco”
Wikipedija.org

 
Fasāde pret Kalpaka bulvāri.                Fasāde pret Reimersa ielu.
 
Skats uz ēkas ielas fasādēm un erkeru.   Skats uz erkera torņveida izbūvi.
 
Skats uz jumta apjomu.   Skats uz pagalma fasādi.

 

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Atpakaļ