Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 23/12/2022

Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude par AS “Latvijas Gāze” rīcību

Attēls: Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude par AS “Latvijas Gāze” rīcību

Ģenerālprokuratūrā pabeigta pārbaude par dabasgāzes publiskā tirgotāja AS “Latvijas Gāze” rīcības atbilstību Enerģētikas likuma prasībām. Pārbaude veikta, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 16. panta otrās daļas 1. punktu, proti, tās nepieciešamību atzina ģenerālprokurors.

Pārbaude tika uzsākta sakarā ar AS “Latvijas Gāze” 2022. gada 18. augustā publiski sniegto informāciju, saskaņā ar kuru tai pieejamais dabasgāzes apjoms Inčukalna pazemes gāzes krātuvē nesasniedz Ministru Kabineta noteikumos paredzēto apjomu saistīto lietotāju (mājsaimniecību) apgādei ar gāzi, jo daļa gāzes krājumu rezervēta citiem komersantiem atbilstoši uzņemtajām līgumiskajām saistībām.

Konstatēts, ka pēc pārbaudes uzsākšanas AS “Latvijas Gāze” noslēdza  vienošanos, kas mainīja gāzes rezervju īpašuma tiesības attiecībā uz ievērojamu apjomu krājumā esošas gāzes. Līdz ar to AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes apjoms Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir pietiekams saistīto lietotāju apgādei ar gāzi 2022./2023. gada sezonā.

Pārbaudē netika konstatēts pamats Prokuratūras likumā paredzēto prokurora reaģēšanas līdzekļu piemērošanai saistībā ar AS “Latvijas Gāze” noslēgtajiem līgumiem par gāzes piegādēm. Plašāku informāciju par AS “Latvijas Gāze” gāzes krājumiem nav iespējams sniegt, jo informācija par gāzes krājumiem un to piederību ir AS “Latvijas Gāze” komercnoslēpums.

Bez tam pārbaudē izvērtēts arī Ministru kabineta 08.03.2022. rīkojuma, ar kuru izsludināta agrīnā brīdināšana dabasgāzes apgādē, tiesiskums. No pārbaudes gaitā iegūtās un izvērtētās informācijas izriet, ka agrīnās brīdināšanas izsludināšana dabasgāzes apgādē bija tiesiska un atbilstoša 2017. gada 25. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 prasībām.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ