Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 28/12/2022

Par uzbrukumu bāriņtiesas loceklei – reāla brīvības atņemšana

Attēls: Par uzbrukumu bāriņtiesas loceklei – reāla brīvības atņemšana

2022. gada 20. decembrī Kurzemes rajona tiesa, izskatot lietu, kurā pie kriminālatbildības tika saukta kāda sieviete par huligānismu, saistītu ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam un mantas tīšu bojāšanu, draudiem izdarīt slepkavību un izvairīšanos no brīvības atņemšanas soda izciešanas, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņai brīvības atņemšanu uz pieciem mēnešiem.

2021. gada 8. decembrī apsūdzētā, būdama neapmierināta ar Talsu novada bāriņtiesas locekles rīcību, kura, izpildot Kurzemes rajona tiesas pieprasījumu, sagatavoja atzinumu par apsūdzētās bērna dzīvesvietas noteikšanu un viena vecāka aizgādības noteikšanu, nosūtīja bāriņtiesas loceklei e-pasta vēstuli, kurā izteica draudus nogalināt viņu un viņas tuviniekus, sacērtot ar cirvi un noslīcinot Daugavā. Nākamajā dienā apsūdzētā nosūtīja bāriņtiesas loceklei vēl vienu vēstuli, kurā arī izteica draudus viņu nogalināt, apgalvojot, ka šie draudi tiks izpildīti, ja bāriņtiesas locekle neliks mierā viņas ģimeni.

Turpinot iesāktās darbības, apsūdzētā 2021. gada 20. decembrī, huligānisku motīvu vadīta, ieradās Talsu novada bāriņtiesā, kur, kliedzot un draudot piekaut bāriņtiesas locekli, pārtrauca tur notiekošo bāriņtiesas sanāksmi. Apsūdzētā paņēma uz galda stāvošo ūdens glāzi un uzlēja tās saturu bāriņtiesas loceklei, pēc kā aizmeta viņas virzienā no galda paņemto saldumu trauku. Pieskrējusi pie cietušās, apsūdzētā satvēra viņu ar vienu roku pie kakla, bet ar otru aiz labās rokas, tā liedzot viņai iespēju pretoties. Draudot cietušo nogalināt, apsūdzētā piespieda viņu pie sienas, žņaudza un raustīja līdz brīdim, kad viņas darbības pārtrauca cita bāriņtiesas locekle. Ar savu rīcību apsūdzētā nodarīja cietušajai fiziskas sāpes un maznozīmīgus miesas bojājumus, kā arī sabojāja viņas mantu, pārraujot ap kaklu aplikto zelta ķēdīti. Pēc īstenotā uzbrukuma apsūdzētā tās pašas dienas vakarā cietušajai nosūtīja vēl vienu e-pasta vēstuli, kurā atkārtoti izteica draudus viņu nogalināt. Cietusī izteiktos draudus uztvēra reāli, un pēc notikušā uzbrukuma viņai bija pietiekams pamats baidīties, ka šie draudi varētu tikt izpildīti.

Iepriekš apsūdzētā par uzbrukumu policijas inspektorei jau tika sodīta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 20 dienām. Apsūdzētā bez attaisnojoša iemesla neieradās Iļģuciema cietumā, kā arī Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā nevērsās tiesā ar lūgumu atlikt sprieduma izpildi, tā izvairoties no brīvības atņemšanas soda izciešanas.

Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurora skatījumā, pirmās instances tiesas spriedums ir pamatots.  Prokurors ir gandarīts par to, ka tiesas asi reaģē uz uzbrukumiem, kas vērsti pret tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, un šādos gadījumos piemēro reālu brīvības atņemšanas sodu. “Cilvēkiem ir jāsaprot, ka šo institūciju darbinieki veic darba pienākumus atbilstoši likuma prasībām, dūru vicināšana un draudi neatrisinās paša cilvēka iekšējās un sadzīves problēmas,” uzsver prokurors.

Apsūdzētais, aizstāvis vai cietušie desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš minētā lūguma iesniegšanai un tas nav iesniegts. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ