Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Kurzemes tiesas apgabals

Publicēts 02/12/2022

Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu notiesā ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem nosacīti

Attēls: Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu notiesā ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem nosacīti

2022. gada 25. novembrī Kurzemes rajona tiesā tika pasludināts saīsinātais spriedums bijušajam Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram, kurš izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, kas izraisīja smagas sekas.

Saskaņā ar apsūdzību persona 2016. gada nogalē, būdama Talsu novada pašvaldības izpilddirektors, prettiesiski parakstīja kādas SIA sagatavoto darbu nodošanas pieņemšanas aktu par darbu, kas faktiski netika izpildīts, pēc kā Talsu novada dome nepamatoti apmaksāja SIA izrakstīto rēķinu 67 753 eiro apmērā. Tā rezultātā Talsu novada domei tika nodarīts materiālais zaudējums lielā apmērā, izraisot smagas sekas.

Tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un notiesāja ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem nosacīti (ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem), atņemot tiesības ieņemt amatus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdēs un padomēs, amatpersonu amatus valsts un pašvaldību institūcijās uz trīs gadiem.

Ar tiesas piespriesto sodu Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors ir apmierināts, tāpēc neplāno lūgt tiesai sagatavot pilnu spriedumu, lai iesniegtu apelācijas protestu.

Savukārt apsūdzētais, aizstāvis vai cietušais desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ