Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 21/09/2023

Aizvadīta starptautiskā konference “OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos piemērošanas praktiskie aspekti”

Attēls: Aizvadīta starptautiskā konference “OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos piemērošanas praktiskie aspekti”

Šā gada 19.–21. septembrī  prokuratūra sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas vēstniecībām organizēja starptautisku konferenci par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – OECD Konvencija) piemērošanas praktiskajiem aspektiem. Konferencē galvenā uzmanība tika veltīta ar korupcijas apkarošanu saistītu praktisku problēmjautājumu risināšanai, tajā skaitā OECD Konvencijas piemērošanas kvalitātei un ar to saistīto OECD rekomendāciju ieviešanai Latvijā. Tāpat konferencē liela uzmanība tika pievērsta ar kukuļošanu saistītu kriminālprocesu iztiesāšanai.

Konferenci atklāja ģenerālprokurors Juris Stukāns, kurš pateicās visiem kolēģiem un ārvalstu ekspertiem, kuri dalās pieredzē par tik nozīmīgu tēmu kā korupcijas apkarošana. “Godprātīgi darot savu darbu ikdienā, ir jāmeklē pieeja, lai izmeklētāji un prokurori varētu fiksēt noziegumu, gūt pierādījumus un lai korumpanti saņemtu adekvātu sodu,” teica J.Stukāns.

Konferencē apspriestā OECD Konvencija ir stūrakmens valstu sadarbībai, lai mācītos un piemērotu labākās pieejas cīņā ar korupciju, kurai nav robežu. Likuma piemērotājiem un prokuroriem ir jābūt labi informētiem par jaunākajām tendencēm, kā arī jāturpina dalīties pieredzē,” uzrunājot klātesošos, konferences atklāšanā sacīja Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības vadītāja vietniece, pilnvarotā lietvede Džūlija Džekobi (Julia Jacoby).

Savukārt Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs uzsvēra: “Pēdējos gados ir ļoti daudz darīts, lai izglītotu izmeklētājus, prokurorus, tiesnešus un tos, kuri var novērst korupciju, sadarbojoties starptautiski ar attiecīgajām institūcijām. Nozīmīgi, ka OECD Konvencijas praktisko aspektu izzināšana nepārtraukti turpinās arī šodien.”

Tāpat klātesošos uzrunāja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Brumels (Paul Brummell) un OECD korupcijas apkarošanas eksperts Vitors Žeromels (Vitor Geromel).     

Konferencē ar prezentācijām par OECD Konvencijas piemērošanas jautājumiem uzstājās Latvijas un ārvalstu eksperti, kā arī eksperti no Amerikas Savienoto Valstu Federālā izmeklēšanas biroja.

Tāpat Amerikas Savienoto Valstu Federālā izmeklēšanas biroja un Tieslietu departamenta eksperti vadīja darba sesijas, kurās vairāk koncentrējās uz operatīvajām un uzraudzības darbībām, ko izmanto izmeklēšanas iestādes. Šo jautājumu analīze tika organizēta slēgtā formātā.

Kā norāda Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Māris Leja, tad līdz šim tik detalizēta pievēršanās OECD Konvencijas saturam mācībās vēl nav bijusi. Pēc viņa domām, konference sniegs būtisku ieguldījumu OECD rekomendāciju sekmīgai izpildei.

OECD ir starptautiska organizācija, kurā ietilpst attīstītākās pasaules valstis. Tās galvenie mērķi ir veicināt apņemšanos ievērot demokrātijas un tirgus ekonomikas principus, sekmēt globālo tirdzniecību un ilgstošu ekonomisko attīstību. 2016. gada jūlijā Latvija kļuva par OECD 35. dalībvalsti.

OECD Konvencijā iekļautie pienākumi dalībvalstīm korupcijas apkarošanas jomā ir vērsti uz vairāku mērķu sasniegšanu: novērst un apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistībā ar starptautiskajiem biznesa darījumiem, paredzot kriminālatbildību par šāda veida kukuļošanu; nodrošināt atbildības piemērošanu juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu; nodrošināt valsts spēju sekmīgi apkarot starptautisko kukuļošanu, kā arī veicināt starptautisko sadarbību šī noziedzīgā nodarījuma izskaušanā.

OECD regulāri seko šīs Konvencijas piemērošanas praksei, sniedzot vērtējumu un rekomendācijas par to, kā valstis īsteno un izpilda Konvenciju. Attiecīgajos ziņojumos par tās izpildes gaitu tiek aplūkoti konkrētajai valstij specifiski jautājumi, kas izriet no izmaiņām tiesiskajā un institucionālajā sistēmā, kā arī tiek apkopots progress, kas panākts kopš iepriekšējās novērtēšanas.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ