Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 06/10/2023

Eiropols pievienojas apvienotajai izmeklēšanas grupai par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un mieru, kas, iespējams, izdarīti Ukrainā

Attēls: Eiropols pievienojas apvienotajai izmeklēšanas grupai par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un mieru, kas, iespējams, izdarīti Ukrainā

Eiropas Policijas biroja (Eiropols) izpilddirektore Katrīna De Bolle (Catherine De Bolle) un 7 apvienotās izmeklēšanas grupas (AIG) dalībvalstu ģenerālprokurori 2023. gada 5. oktobrī ģenerālprokuroru 17. Konsultatīvā foruma laikā, kas notika Eiropas Savienības Aģentūrā tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eirojusts), Hāgā, parakstīja vienošanos par Eiropola pievienošanos AIG par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un mieru, kas, iespējams, izdarīti Ukrainā.

AIG ar Eirojusta atbalstu tika izveidota 2022. gada 25. martā starp Lietuvu, Poliju un Ukrainu un tā paša gada aprīļa beigās tai pievienojās arī Starptautiskās krimināltiesas Prokuratūra (ICC-OTP).  Ģenerālprokurors Juris Stukāns, Igaunijas un Slovākijas amatpersonas vienošanos par pievienošanos AIG parakstīja 2022. gada maija izskaņā, savukārt tā paša gada oktobrī AIG pievienojās Rumānija. 2023. gada martā AIG dalībvalstu pārstāvji parakstīja Saprašanās memorandu ar Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu.

Saskaņā ar pilnvarojumu Eiropols AIG dalībniekiem nodrošinās analītisko un tiesu medicīnas atbalstu. Turklāt Eiropols atbalstīs tādu datu vākšanu un analīzi, kas likumīgi iegūti no atvērtiem avotiem, piemēram, sociālajiem medijiem, televīzijas un radio. Eiropols arī dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi kara noziegumu, noziegumu pret cilvēci un citu starptautisko noziegumu jomā.

AIG galvenais mērķis ir veicināt un koordinēt izmeklēšanas un kriminālvajāšanas starp iesaistītajām valstīm un ICC-OTP, kā arī atbalstīt pierādījumu vākšanu un nodrošināt ātru un drošu informācijas un pierādījumu apmaiņu. AIG dod iespēju tiešā veidā vākt informāciju un pierādījumus un apmainīties ar tiem, un nav vajadzības izmantot savstarpējās tiesiskās palīdzības ierastos kanālus. Tāpat šāds sadarbības modelis paredz, ka ar dalībvalsts piekrišanu izmeklētāji var veikt izmeklēšanas darbības ikvienā AIG dalībvalstī.

Lai, ņemot vērā AIG darbības mērķi, varētu uzkrāt, saglabāt un analizēt pierādījumus par kara noziegumiem, tika grozīta Eirojusta Regula. Eirojusts AIG sniedz juridisku, loģistikas, finansiālu un analītisko atbalstu. Kopš 2022. gada marta Eirojusts ir organizējis19 koordinācijas sanāksmes, kurās piedalās AIG dalībvalstu un citu valstu iestāžu pārstāvji, kas izmeklē iespējamos galvenos starptautiskos noziegumus, kas izdarīti Ukrainā.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ