Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 14/09/2023

Par personu grupā izdarītu slepkavību – brīvības atņemšana uz deviņpadsmit gadiem

Attēls: Par personu grupā izdarītu slepkavību – brīvības atņemšana uz deviņpadsmit gadiem

2023. gada 12. septembrī Zemgales rajona tiesa, izskatot krimināllietu, kurā apsūdzēta viena pilngadīga un divas nepilngadīgas personas par to, ka tās personu grupā izdarīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību), kas saistīta ar laupīšanu, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzētos par vainīgiem minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda viņiem reālu brīvības atņemšanu – attiecīgi vienam no apsūdzētajiem uz deviņpadsmit gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, pārējiem diviem apsūdzētajiem uz astoņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.

Kā iepriekš prokuratūra informēja, 2022. gada 19. septembra vakarā apsūdzētie, būdami alkohola ietekmē, ieradās pamestā ēkā Bērzes ielā, Dobelē, kur ēkas otrajā stāvā gulēja cietušais. Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, ar mērķi nolaupīt naudu un cigaretes viens no apsūdzētajiem sāka pārmeklēt cietušā kabatas, no kā viņš pamodās. Apsūdzētie vairākkārtēji pieprasīja cietušajam, lai viņš atdod naudu, bet vīrietis atteicās to darīt, pēc kā pilngadīgajam apsūdzētajam radās nodoms iegūt mantu, pielietojot vardarbību.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, pilngadīgais apsūdzētais vismaz vienu reizi ar dūri iesita cietušajam pa seju, pēc kā no savas somas izņēma līdzi paņemto nazi un ar vienu roku aizspieda cietušajam muti, lai viņš nesauktu pēc palīdzības. Ar otrā rokā esošo nazi apsūdzētais tīši iedūra vīrietim ne mazāk kā trīs reizes ķermeņa kreisās puses pleca, kakla, galvas rajonā, kur atrodas dzīvībai svarīgi orgāni. Pēc dūrienu izdarīšanas apsūdzētais, zinot, ka abi pārējie apsūdzētie ir nepilngadīgi, sniedza viņiem nazi un jautāja – kurš nākamais –, tā pamudinot nepilngadīgās personas veikt noziedzīgu nodarījumu.

Viens no nepilngadīgajiem apsūdzētajiem, pamudināts izdarīt slepkavību laupīšanas nolūkā un turpinot prettiesiskās darbības, paņēma pasniegto nazi, piegāja pie cietušā un, ar vienu roku aizspiedis viņam muti, ar otrā rokā esošo nazi tīši vairākas reizes iedūra vīrietim ķermeņa kreisās puses pleca, kakla, galvas rajonā aptuveni tajā pašā vietā, kur dūrienus bija izdarījis pilngadīgais apsūdzētais. Pēc tam nazi paņēma otrs nepilngadīgais apsūdzētais un atkārtoja abu pārējo apsūdzēto darbības, ne mazāk kā divas reizes iedūra cietušajam ķermeņa jau sadurtajā rajonā. Pēc miesas bojājumu nodarīšanas nepilngadīgie apsūdzētie nolūkā atrast naudu un cigaretes vēlreiz pārmeklēja kabatas un, neko neatrodot, visi no notikuma vietas aizgāja.

Cietušajam nodarītie miesas bojājumi pēc sava rakstura kopumā pieskaitāmi smagiem miesas bojājumiem, kas bīstami dzīvībai un ir tiešā cēloniskā sakarībā ar viņa nāves iestāšanos 2022. gada 20. septembra naktī.

Līdztekus apsūdzībai par personu grupā izdarītu slepkavību, kas saistīta ar laupīšanu, pilngadīgā persona tiek apsūdzēta arī par nepilngadīgo iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā.

Apsūdzētie savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst.

Apsūdzētajiem piespriesto soda veidu un mēru tiesas debatēs lūdza piemērot arī apsūdzības uzturētājs – Rietumzemgales prokuratūras prokurors.

Apsūdzības runas laikā tiesas debatēs prokurors motivē savu viedokli par apsūdzētās personas vainu un izsaka viedokli par apsūdzētajai personai piemērojamā soda veidu un mēru, taču prokurora izteiktais viedoklis tiesai nav saistošs. Tikai tiesas kompetencē ir izlemt, kāds soda veids un mērs jāpiespriež apsūdzētajai personai un vai tas viņai jāizcieš, motīvus par konkrētā soda piemērošanu norādot sprieduma motīvu daļā.

Procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ