Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 18/10/2023

Tiesās kādu maksātnespējas administratoru par piesavināšanos lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Attēls: Tiesās kādu maksātnespējas administratoru par piesavināšanos lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā apsūdzēts kādas SIA maksātnespējas administrators par piesavināšanos, kas izdarīta lielā apmērā, un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisīja smagas sekas.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais vīrietis bija iecelts par kādas SIA maksātnespējas procesa administratoru, tas ir, personu, kura saskaņā ar Maksātnespējas likuma nosacījumiem pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas iegūst parādnieka mantas pārvaldīšanas tiesības un to pārvalda kā krietns un rūpīgs saimnieks. Apsūdzētais, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, kā arī zinot to, ka administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību par mantas atgūšanu, ja ir veicis kādas piespiedu darbības pret parādnieka debitoriem, un zinot, ka maksātnespējas administrators atlīdzību noteiktā procentu apmērā ir tiesīgs saņemt no atgūtās parādnieka mantas summas, kas paredzēta izmaksai kreditoriem, vispirms sedzot juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumus, izmantoja viņam piešķirtās pilnvaras SIA maksātnespējas procesā un no SIA kontā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem prettiesiski aprēķināja un izmaksāja sev atlīdzību kopsummā 50 367,88 eiro apmērā.

Tāpat apsūdzētais, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, SIA maksātnespējas procesā nepamatoti pieaicināja kā speciālistu kādu citu SIA, nododot tam paša administratora kompetencē esošu darbību veikšanu un paredzot par to nesamērīgas atlīdzības. Apsūdzētais no SIA līdzekļiem nepamatoti apmaksāja šī cita SIA speciālista rēķinus par juridiskajiem pakalpojumiem un biroja darbības nodrošināšanu. Turklāt apsūdzētais arī brīvi rīkojās ar SIA naudas līdzekļiem, proti, aizdeva tos privātpersonai un pārskaitīja uz savu personīgo norēķinu kontu, tādējādi ar savām prettiesiskajām darbībām radīja nesamērīgas un kreditoru kopuma interesēm neatbilstošas maksātnespējas procesa izmaksas. Ar šīm darbībām apsūdzētais apdraudēja SIA maksātnespējas procesa norisi, nenodrošināja tā saistību izpildi un kreditoru prasījumu segšanu un nodarīja SIA mantisku zaudējumu 366 416,06 eiro, t.i., izraisīja smagas sekas. 

Prokuratūra norāda, ka maksātnespējas administratori ir valsts amatpersonas, kurām ir uzticēta īpaša atbildība par parādnieka mantu. Maksātnespējas administratora pilnvaru izmantošana savtīgos nolūkos nav pieļaujama.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas tiesai.

Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ