Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 12/09/2023

Tiesās kādu maksātnespējas administratoru par piesavināšanos lielā apmērā un izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas

Attēls: Tiesās kādu maksātnespējas administratoru par piesavināšanos lielā apmērā un izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas

2023. gada 7. septembrī Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā apsūdzēts kādas SIA maksātnespējas administrators par piesavināšanos, kas izdarīta lielā apmērā, un izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas, nodarot zaudējumus pašvaldībai lielā apmērā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais vīrietis bija iecelts par kādas SIA maksātnespējas procesa administratoru, tas ir, personu, kura saskaņā ar Maksātnespējas likuma nosacījumiem pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas iegūst parādnieka mantas pārvaldīšanas tiesības un to pārvalda kā krietns un rūpīgs saimnieks. Apsūdzētais pretēji minētā likuma nosacījumiem tīši noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru daļa no naudas līdzekļiem, tas ir, 89 745,10 eiro,  kas saistīta ar parādnieka mantas pārdošanu, tika ieskaitīta šī maksātnespējas administratora privātajā bankas kontā. Tādā veidā apsūdzētais, izmantojot maksātnespējas administratoram piešķirtās pilnvaras juridiskās personas maksātnespējas procesā pārvaldīt un rīkoties ar tās naudas līdzekļiem, piesavinājās maksātnespējīgās SIA naudu 29 435,90 eiro apmērā.

Turpinot realizēt savu noziedzīgo nodomu, apsūdzētais, būdams atcelts no maksātnespējas administratora pienākumu pildīšanas,  pretēji Maksātnespējas likuma nosacījumiem neatgrieza saņemto maksātnespējas procesa administratora atlīdzību 102 248,47 eiro apmērā. Turklāt, noslēdzot iepriekš minēto līgumu, maksātnespējas procesa administrators tīši radīja situāciju, ka parādnieka norēķinu kontā nav nepieciešamo naudas līdzekļu, un izvairījās no pienākuma maksāt pašvaldības administrēto nekustamā īpašuma nodokli 61 933,32 eiro apmērā.

Prokuratūra norāda, ka maksātnespējas administratori ir valsts amatpersonas, kurām ir uzticēta īpaša atbildība par parādnieka mantu. Maksātnespējas administratora pilnvaru izmantošana savtīgos nolūkos nav pieļaujama.

Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzīst.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas tiesai.

Krimināllikumā par piesavināšanos, kas izdarīta lielā apmērā, paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Savukārt par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ