Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Rīgas tiesas apgabals

Publicēts 09/08/2023

Par cilvēka nonāvēšanu – mūža ieslodzījums

Attēls: Par cilvēka nonāvēšanu – mūža ieslodzījums

2023. gada 8. augustā Rīgas pilsētas tiesa, izskatot krimināllietu, kurā persona apsūdzēta par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību), pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru piemēroja viņai Krimināllikumā paredzēto bargāko sodu – mūža ieslodzījumu.

Apsūdzētais 52 gadus vecais vīrietis laika periodā no 2021. gada 13. novembra līdz 16. novembrim, pirmstiesas kriminālprocesā precīzāk nenoskaidrotā laikā, dzīvoklī Rīgā, atrodoties alkohola ietekmē, savstarpēja konflikta laikā ar cietušo, agresijas uzplūdā, slepkavības nolūkā tīši ar nazi sadūra savu 39 gadus veco paziņu, iedurot vienu reizi cietušajam krūšu kurvja priekšējā virsmā sirds apvidū. Apsūdzētā nodarītais miesas bojājums – durti-griezts penetrējošs ievainojums krūšu kurvī ar sirds bojājumu – ir tiešā cēloņsakarībā ar cietušā nāves iestāšanos minētajā laika periodā.

Tiesas piespriesto soda mēru tiesas debatēs lūdza piemērot arī apsūdzības uzturētājs – Rīgas Austrumu prokuratūras prokurors. Apsūdzētais jau agrāk ir bijis tiesāts par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, tādējādi uzskatāms par sabiedrībai bīstamu personu, kas vairs nav iekļaujama sabiedrībā.

Apsūdzības runas laikā tiesas debatēs prokurors motivē savu viedokli par apsūdzētās personas vainu un izsaka viedokli par apsūdzētajai personai piemērojamā soda veidu un mēru, taču prokurora izteiktais viedoklis tiesai nav saistošs. Tikai tiesas kompetencē ir izlemt, kāds soda veids un mērs jāpiespriež apsūdzētajai personai un vai tas viņai jāizcieš, motīvus par konkrētā soda piemērošanu norādot sprieduma motīvu daļā.

Procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ