Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Specializētās prokuratūras

Publicēts 09/10/2023

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, tiesa piespriež reālu brīvības atņemšanu

Attēls: Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, tiesa piespriež reālu brīvības atņemšanu

2023. gada 4. oktobrī Rīgas pilsētas tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru apsūdzētajam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā, tā piesprieda reālu brīvības atņemšanu uz vienu gadu, atņemot tiesības veikt visa veida komercdarbību uz diviem gadiem. Tāpat tiesa lēma par labu valstij piedzīt no apsūdzētā 97 916,70 eiro.

Saskaņā ar apsūdzību persona laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 27. decembrim, būdama SIA amatpersona, tās saimnieciskās darbības faktiskais veicējs, apzināti izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā rezultātā nodarīja valstij zaudējumus 97 916,70 eiro apmerā.

Apsūdzētā persona SIA vārdā nodrošināja fiktīvu pirkšanas – pārdošanas līgumu izveidošanu ar fiziskām personām un, pamatojoties uz šiem līgumiem, lai izvairītos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas valsts budžetā, nepamatoti piemēroja Pievienotās vērtības nodokļa likuma 138. panta desmitajā daļā (īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām) noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu.

Valsts ieņēmumu dienestā tika iesniegtas PVN deklarācijas, norādot faktiski nenotikušus darījumus.

Procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ