Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 21/03/2024

Naudas atmazgāšanas apkarošana – virsuzdevums finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā

Attēls: Naudas atmazgāšanas apkarošana – virsuzdevums finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas kvalitāte un efektivitāte jau vairākus gadus bijusi ne tikai prokuratūras, bet arī citu kompetento iestāžu darbības prioritāte.

Kopš 2021. gada Ģenerālprokuratūrā izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļa, kuras kompetencē ir pasākumu realizācija, kas saistīta ar MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu praksē prokuratūras kompetencē esošajos jautājumos. Šīs nodaļas prokurori dalību ņem dažādos starpinstitūciju formātos, kas vērsti uz efektīvu darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā, kā arī veic tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju un citu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas speciālistu apmācības par MONEYVAL rekomendācijās norādītajiem jautājumiem.

2023. gadā valstī kopā uzsākti 235 kriminālprocesi, kuros tiek izmeklēti noziedzīgi nodarījumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Savukārt prokuratūrā 2023. gadā pabeigti 100 kriminālprocesi – 60 krimināllietas nodotas tiesai vispārējā kārtībā, 31 krimināllieta – vienošanās procesa kārtībā, 8 kriminālprocesi pabeigti, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, bet 1 kriminālprocess izbeigts.

Izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras sekmīgā darbība 2023. gadā atspoguļojas 172 izskatītajos procesos Ekonomisko lietu tiesā, kas ir par 10 procesiem vairāk nekā 2022. gadā. 64 procesos izmeklētāji un prokurori panāca Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu.

Kā norāda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Juris Juriss, tad efektīvai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un apkarošanai ir nepieciešama savlaicīga institucionāla un starptautiskā sadarbība, finanšu iestāžu efektīva uzraudzība, mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu plaša pielietošana, kā arī izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu nepārtraukta izglītošanās šajā jomā. “Naudas atmazgāšana bija un paliek aktuāls virsuzdevums finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošajā, jo īpaši laikā, kad pasaulē un arī Latvijā piedzīvojam transformācijas jauno tehnoloģiju jomā”, saka J.Juriss.

2024. gada 7. un 8. februārī prokuratūra organizēja starptautisku konferenci par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (NILL) izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Konferencē vienuviet pulcējās krimināltiesību nozares praktiķi un jomas eksperti no Latvijas un ārvalstīm, lai labāk izprastu jaunus virzienus, tendences, metodoloģijas, pieejas un izaicinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā. Konferenci organizēja prokuratūra sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) un Lielbritānijas vēstniecībām. Konferences programma tika izstrādāta, gatavojoties Moneyval 6. novērtēšanas kārtai un ņemot vērā Moneyval 5. novērtēšanas kārtas ietvaros Latvijai izteiktās rekomendācijas 7. rīcības virzienā "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" (IO7) un 8. rīcības virzienā "Konfiskācija" (IO8).

Šādas konferences ir būtiska platforma, kurā eksperti var dalīties ar zināšanām un pieredzi, lai uzlabotu mehānismus cīņai pret noziedzību un nodrošinātu taisnīgu un efektīvu tiesiskās sistēmas darbību,” norāda J.Juriss.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ