Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 08/04/2024

Par izvarošanu un seksuālu vardarbību pret savu meitu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, – mūža ieslodzījums

Attēls: Par izvarošanu un seksuālu vardarbību pret savu meitu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, – mūža ieslodzījums

2024. gada 5. aprīlī Latgales rajona tiesa, izskatot krimināllietu, kurā apsūdzēts kāds 32 gadus vecs vīrietis par seksuālu vardarbību pret savu meitu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un viņas izvarošanu, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņam bargāko soda mēru – mūža ieslodzījumu.

Apsūdzētais laika periodā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada jūnijam, dzīvojot kopā ar savu meitu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, būdams alkohola ietekmē, naktīs kamēr pārējie ģimenes locekļi gulēja un netraucēja viņa prettiesisko darbību veikšanu, kā arī izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli – meitene sava vecuma dēļ nespēja izprast ar viņu veikto darbību patieso raksturu un nozīmi un pretoties tām – un uzticēšanos viņam kā tēvam, vairākkārtīgi vardarbīgi veica seksuāla rakstura darbības ar mazo meiteni un vairākkārtīgi viņu arī izvaroja.

Apsūdzētā vīrieša prettiesisko darbību rezultātā tika apdraudēta cietušās dzimumneaizskaramība, tikumība un normāla fiziskā un garīgā attīstība.

Pirmstiesas procesa laikā apsūdzētais savu vainu neatzina, bet tiesas procesa laikā viņš savu vainu atzina pilnībā, līdz ar to lieta tika izskatīta bez pierādījumu pārbaudes.

Apsūdzētajam piespriesto soda veidu un mēru tiesas debatēs lūdza piemērot arī valsts apsūdzības uzturētājs – Dienvidlatgales prokuratūras prokurore –, tāpēc ar tiesas piespriesto sodu prokurore ir apmierināta un neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.

Savukārt pārējās procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

“Sekas, ko var izraisīt seksuālā vardarbība pret bērnu, ir ļoti nopietnas. Tiek pārkāptas bērna tiesības uz drošību, veselību un dzīvību, izmantojot viņa ķermeni. Šādu darbību dēļ cieš arī bērna psiholoģiskā veselība. Tāpēc minēto un līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem ir jāatbild likuma priekšā un pret viņiem jāvēršas ar vislielāko bardzību,” saka Dienvidlatgales prokuratūras prokurore.

Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība – mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas (izmantojot piespiešanu vai kā citādi). Ja seksuālai vardarbībai tiek pakļauti bērni, tad viņi par to nestāsta. Tam ir vairāki iemesli –  bērni baidās, ka viņiem neticēs, ka viņiem atriebsies, viņi nezina, kas notiks pēc tam un kā uz to reaģēs viņiem emocionāli tuvi cilvēki. Daži bērni nezina, ka tas, kas ar viņiem noticis, ir nepareizi un viņiem kaitējoši.

Prokuratūra norāda, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.

Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ