Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 19/03/2024

Par krāpšanu nelielā apmērā – brīvības atņemšana uz vienu gadu

Attēls: Par krāpšanu nelielā apmērā – brīvības atņemšana uz vienu gadu

Rīgas rajona tiesa, izskatot lietu, kurā pie kriminālatbildības saukta sieviete par krāpšanu nelielā apmērā, apkrāpjot kopumā 27 cietušos, lēma apstiprināt Pierīgas prokuratūras prokurores un apsūdzētās noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Apsūdzētā sieviete atzīta par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīta ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu. Tāpat apsūdzētā ir atzinusi cietušo pieteiktās kompensācijas 3790 eiro apmērā un apņemas tās atlīdzināt.

2023. gada vasarā apsūdzētā sociālo mediju platformās Instagram un Facebook ievietoja sludinājumus par bērnu nometņu un dažādu izklaides pasākumu organizēšanu. Apsūdzētā noklusēja informāciju, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem viņai nav tiesību vadīt nometnes bērniem, un apzinājās, ka viņas piedāvājumos norādītais pakalpojums netiks sniegts piedāvātajā apjomā un kvalitātē un dalības atteikuma gadījumā iemaksātie naudas līdzekļi netiks atmaksāti.  

Cietušie, būdami maldināti un uzticoties apsūdzētās sniegtajai informācijai, uz apsūdzētās norādīto bankas kontu pārskaitīja noteikto samaksu par pakalpojumu.

Apsūdzētā, aizbildinoties ar dažādiem izdomātiem iemesliem, piedāvātos pakalpojumus sniedza daļēji vai nesniedza vispār un iegūtos naudas līdzekļus izlietoja pēc saviem ieskaitiem.

Tāpat apsūdzētā sociālo mediju platformās ievietoja informāciju par iespēju iegādāties viņas rīcībā esošas “Līvu Akvaparks” ieejas biļetes, lai gan viņas rīcībā šādu ieejas biļešu nebija. Arī šajos gadījumos cietušie, būdami maldināti un uzticoties apsūdzētās sniegtajai informācijai, uz viņas norādīto bankas kontu pārskaitīja noteikto samaksu par biļetēm, bet tās nesaņēma.

Ņemot vērā, ka visi apsūdzētās izdarītie noziedzīgie nodarījumi atbilstoši Krimināllikuma 7. panta trešajai daļai klasificējami kā mazāk smagi noziedzīgi nodarījumi, ievērojot nodarījuma apstākļus, raksturu, nodarītā kaitējuma apmēru, pašas apsūdzētās personību un pausto attieksmi pret izdarīto apsūdzētā atzina savu vainu, kā arī izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē , prokurore ar viņu noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko tiesa apstiprināja.

Prokurores ieskatā, ar konkrētā soda veida un mēra piemērošanu apsūdzētajai tiks sasniegts Krimināllikumā definētais soda mērķis, proti, aizsargāt sabiedrības drošību, atjaunot taisnīgumu, sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, resocializēt sodīto personu, panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ